Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie

 

Opole, dnia 18 sierpnia 2016r.

S T A R O S T A    O P O L S K I,

zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja, pokój 200, zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji z dnia 18 sierpnia 2016r. Nr 622/2016, znak: WB.6740.1.635.2016.JK, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej LOTOS Paliwa Sp. z o.o. , ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk , pozwolenia na budowę polegającą na:

-budowie stacji paliw płynnych i gazowych składających się z pawilonu sprzedaży, wiaty, zbiorników paliw, pylonu cenowego, skrzynek rozsączających, zbiornika p.poż. oraz pozostałej infrastruktury parkingów, dróg manewrowych, odkurzacza i śmietnika,

-budowie drogi gminnej lokalnej wewnętrznej 4KDLW oraz budowa zjazdu z drogi gminnej lokalnej wewnętrznej 4KDLW

w Zawadzie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 928/102, 913/102 k. m. 2, obrębu Zawada.

              

                 

  z upoważnienia Starosty

Jakub Kania

Inspektor w Wydziale Budownictwa

                       

 

 

 

 

                

                       

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  18-08-2016 11:07
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  18-08-2016 11:07
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1485
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl