Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.117.2016.ZW - przebudowa rowu w rejonie ul. Północnej w Opolu

Opole 2016-08-25

OŚ.6341.117.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 01.07.2016 r. (przekazany do Starosty Opolskiego postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr ZO-7107-153/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.) pana Sebastiana Wilisowskiego z firmy SEWI Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą 45-231 Opole ul. Oleska 117, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Arkadiusza Karbowiaka Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
z siedzibą: 45-512 Opole ul. Obrońców Stalingradu 66, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu „bez nazwy” zlokalizowanego na terenach inwestycyjnych m. Opola w rejonie ul. Północnej, polegającej na:

 

1.Likwidacji końcowego odcinka rowu „bez nazwy” na odcinku od km 0+136,3 do km 0+276,0 tj. na długości 139,7 mb, zlokalizowanego na działkach nr 11/7 i 11/8 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole

 

Współrzędne geograficzne początku likwidacji rowu:

 

N: 50o 41’ 31,24”       E: 17o 52’ 05,39”

N: 50o 41’ 31,24”       E: 17o 52’ 05,39”

 

2.Wykonaniu odcinka rowu „bez nazwy” po nowej trasie od km 0+136,3 do km 0+364,6 tj. na długości 228,3 mb, zlokalizowanego na działkach nr 11/7, 9/21, 9/22 i 12/19 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole w ten sposób, żeby po przebudowie miał on następujące parametry:

 

 • szerokość w dnie 0,40 m,
 • głębokość min. 0,45 m,
 • nachylenie skarp 1 : 1,5,
 • spadek podłużny 3,0 ‰,
 • rzędna dna rowu – początek: 151,13 m npm,
 • rzędna dna rowu – koniec: 151,55 m npm.
 • ubezpieczenie skarp i dna: obsiew mieszanką traw.

Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest odcinek rowu „bez nazwy” przewidziany do likwidacji:

 • działka nr 11/7 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole stanowi własność Gminy Opole,
 • działka nr 11/8 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole stanowi własność Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo, Dom Zakonny w Warszawie.

Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie odcinek rowu „bez nazwy” przewidziany do wykonania po nowej trasie:

 • działka nr 11/7 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole stanowiąca własność Gminy Opole,
 • działka nr 9/21 i 9/22 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole stanowiąca własność Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
  w Wałbrzychu,
 • działka nr 12/19 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole stanowi własność Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo, Dom Zakonny w Warszawie

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-08-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  26-08-2016 09:02
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1004
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl