Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.108.2016.BS dot. zakładu ROLNIK Sp. z o.o. Przetwórnia Daniec

STAROSTA OPOLSKI

   ul. 1 Maja 29

  45-068 Opole

Opole, 2016-08-31

OŚ. 6341.108.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 08-08-2016 r., postępowania na wniosek Pana Wojciecha Sucheckiego Dyrektora Zakładu w Dańcu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Krzysztofa Gołębiaka Prezesa oraz Pana Józefa Rolnika Wiceprezesa  zakładu ROLNIK Sp. z o.o. 43-196 Mikołów, ul. Spółdzielcza 1a, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód pochłodniczych oraz wód opadowych i roztopowych, zebranych z odwodnienia oddziału ROLNIK Sp. z o.o. Przetwórnia Daniec, 46-053 Chrząstowice, ul. Dąbrowicka 50, do rowu melioracyjnego (stare koryto Młynówki rzeki Suchej).

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód obejmuje działkę numer 372/29 am 9 obręb Daniec, właściciel Gmina Chrząstowice.  

Jednocześnie informuję o wygaszeniu, na wniosek zakładu, pozwoleń wodnoprawnych:

 • na szczególne korzystanie z wód,  na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wraz z wodami pochłodniczymi  poprzez wyloty WB1, WB2, komorę K1, udzielone w punkcie II.1. decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-30/07 z dnia 09.08.2007 r.,
 • na szczególne korzystanie z wód,  na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem WB3, udzielone w decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW.6223-60/08 z dnia 30.03.2009 r.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  31-08-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  31-08-2016 10:30
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1079
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl