Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.111.2016.ZW - przełożenie, zarurowanie rowu Prószków ul. Sportowa

Opole 2016-09-07

OŚ.6341.111.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Leszka Wolaka zam. 46-060 Prószków ul. Sportowa 6, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu „bez nazwy”, zlokalizowanego na działce nr 1357/6 a.m. 11 obręb Prószków, polegającej na:

 

1.Zasypaniu – likwidacji rowu j.w. na odcinku na jakim przebiega on na ukos w/w działki od km 0+174 do km 0+210 tj. na długości 36 mb,

 

2.Wykonaniu zarurowanego odcinka rowu „bez nazwy” po obrzeżu działki j.w. po nowej trasie od km 0+174 do km 0+218 tj. na długości 44 mb, ułożonego ze spadkiem 8,4 ‰ z rur PCV ø 160 mm, z 3 studniami rewizyjnymi: S1d - ø 800 mm z osadnikiem głębokości 40 cm na włączeniu zbieracza ø 100 mm, S2d - ø 600 mm (bez osadnika) w środkowej części trasy rurociągu i S3d - ø 600 mm z osadnikiem głębokości 40 cm, zakończonego wylotem rz. d. 188,53 m npm, w formie przyczółka betonowego zlokalizowanego w km 0+174 na pograniczu dz. nr 1357/6 i 1357/7 a.m. 11 obręb Prószków.

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początku przebudowywanego odcinka rowu:

            N: 50o 34’ 21,11”       E: 17o 52’ 51,98”

końca przebudowywanego odcinka rowu - wylotu:

            N: 50o 34’ 20,44”       E: 17o 52’ 51,29”

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie przebudowywany odcinek rowu:

 • działka nr 1357/6 a.m. 11 obręb Prószków gm. Prószków stanowi własność państwa Kamili i Leszka Wolak.

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-09-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  07-09-2016 14:50
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 963
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl