Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.122.2016.ZW - stawy na rzece Strudze Kosorowice

Opole 2016-09-27

OŚ.6341.122.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Ryszarda Koźlika zam. 45-432 Opole ul. Grudzicka 70 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Strugi (Lutni) dla potrzeb istniejących 2 stawów rybnych, karpiowych: nr 1 zlokalizowanego na działce nr 313/2 a.m. 2 i nr 2 zlokalizowanego na działce nr 314/2 a.m. 2 obręb Kosorowice gm. Tarnów Opolski polegające na:

 1. Poborze wód z rzeki Strugi (Lutni) za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki w km 6+588, do stawów pana Ryszarda Koźlika na potrzeby pokrycia strat związanych z parowaniem i przesiąkami w ilościach:

q = 33 dm3/s,

Qmaxh = 119 m3/godz,

Qśrd = 2 851 m3/dobę

Vr = 1 015 000 m3/r

w okresie całego roku.

 1. Piętrzeniu wód (zatrzymywaniu) w stawach za pomocą zasuwy stalowej o wymiarach 1540 mm x 1700 mm stanowiącej wraz z rurociągiem ø 500 mm i długości L = 14,5 m ujęcie brzegowe rzeki Strugi w km 6+588 do rzędnej 162,60 m npm w okresie całego roku.

Stan prawny działki, na której zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

a.staw nr 1 zlokalizowany jest na działce nr

 • 313/2 a.m. 2 obręb Kosorowice gm. Tarnów Opolski wł. Ryszard Koźlik
  zam. Opole,

 

b.staw nr 2 zlokalizowany jest na działce nr

 • 314/2 a.m. 2 obręb Kosorowice gm. Tarnów Opolski wł. Ryszard Koźlik
  zam. Opole,

 

c.ujęcie brzegowe wraz z zasuwą i rurociągiem doprowadzającym zlokalizowane są na działkach nr

 • 312/1 a.m. 2 obręb Kosorowice gm. Tarnów Opolski wł. Skarb Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu
 • 313/1 a.m. 2 obręb Kosorowice gm. Tarnów Opolski wł. Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu)
 • 313/2 a.m. 2 obręb Kosorowice gm. Tarnów Opolski wł. Ryszard Koźlik
  zam. Opole,

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych

 

 1. Ujęcie brzegowe:       N: 50° 34’ 07,11”       E: 18° 01’ 26,98”

 

 1. Staw nr 1:                   N: 50° 34’ 06,99”       E: 18° 01’ 28,91”

N: 50° 34’ 04,69”       E: 18° 01’ 29,74”

N: 50° 34’ 02,35”       E: 18° 01’ 30,69”

N: 50° 34’ 01,67”       E: 18° 01’ 28,54”

N: 50° 34’ 06,57”       E: 18° 01’ 26,35”

 

 1. Staw nr 2:                   N: 50° 34’ 06,46”       E: 18° 01’ 25,58”

N: 50° 34’ 01,59”       E: 18° 01’ 27,21”

N: 50° 34’ 01,85”       E: 18° 01’ 26,01”

N: 50° 34’ 01,14”       E: 18° 01’ 25,21”

N: 50° 34’ 05,86”       E: 18° 01’ 22,76”

N: 50° 34’ 03,13”       E: 18° 01’ 27,08”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska