Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.135.2016.ZW - stawy Beata Przywory

Opole 2016-10-19

OŚ.6341.135.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Stanisława Harasimiuka z PPUH EKOMEL Sp. z o.o. z siedzibą: 45-131 Opole ul. Cygana 4 p. 111, działającego z upoważnienia państwa Beaty i Rudolfa Malik zam. 46-050 Przywory ul. Dworcowa 17, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.Wykonanie 3 ziemnych stawów rybnych o łącznej powierzchni całkowitej Fc= 1,819 ha, powierzchni lustra wody Flw= 1,48 ha, głębokości (od poziomu terenu) od 2,0 m do 2,5 m, nachyleniu skarp n= 1:2 oraz pojemności wody V = 16 240 m3, zasilanych wodami gruntowymi (niespuszczalnych), zlokalizowanych na dz. nr 1603/65 i 1489/65 a.m. 1
w m. Przywory gm. Tarnów Opolski w tym:

 

 1. stawu „Beata 1” o powierzchni całkowitej Fc= 1,73 ha, lustra wody Flw= 1,42 ha, średniej głębokości  h = 1,1 m,
 2. stawu „Beata 2” o powierzchni całkowitej Fc= 0,0296 ha, lustra wody Flw= 0,019 ha, średniej głębokości  h = 1,0 m,
 3. stawu „Beata 3” o powierzchni całkowitej Fc= 0,0597 ha, lustra wody Flw= 0,043 ha, Średniej głębokości  h = 1,0 m
 4. syfonu pod gazociągiem, łączącego staw „Beata 1” ze stawem „Beata 2” w formie rurociągu długości L = 32 m, z rur stalowych ø 406,6 mm i grubości ścian g = 10 mm ze studniami betonowymi na wlocie i wylocie o wymiarach 1,0 m x 1,0 m i głębokości h = 2,0 m z oknami wlotowymi umożliwiającymi założenie w nich krat i szandorów,
 5. urządzenia zrzutowego wody ze stawu „Beata 1” do rzeki Strugi w km 2+405
  w formie
 • mnicha piętrzącego f 600 mm z rur PEHD L = 5 m ze stojakiem adaptowanym
  z typowego wylotu betonowego, kanalizacyjnego z dobudową prowadnic
  z ceownika [50 umożliwiającego założenie krat stalowych lub szandorów drewnianych
 • rowu otwartego o wymiarach:

szerokość dna b = 0,60 m,

nachylenie skarp n = 1 : 1,5

głębokość h = 1,0 m,

długość L = 5,0 m

 1. urządzenia zrzutowego wody ze stawu „Beata 3” do rzeki Strugi w km 2+308
  w formie mnicha piętrzącego ø 250 mm z rur PVC L= 10,0 m ze stojakiem w formie rury „kładzionej” ø 250 mm z PVC umożliwiającej regulację zwierciadła wody
  w stawie

 

 

2.Likwidację końcowego odcinka rowu melioracji wodnych szczegółowych R-2 długości
L = 140 m w obrębie dz. nr 1603/65 z jego zabudową powyżej tej działki na długości
L= 12 m rurociągiem PVC ø 400 mm ze studnią wlotową z kręgów betonowych ø 1000 mm i wylocie czołowym betonowym

 

3.Piętrzenie (gromadzenie) wód w stawach przez okres całego roku do rzędnych

 • staw „Beata 1” – 158,80 m npm,
 • staw „Beata 2” i „Beata 3” – 158,70 m npm

 

Lokalizacja (współrzędne geograficzne) stawów:

1) N: 50° 35`15,2`` E: 17° 59`32,39``

2) N: 50° 35`15,31`` E: 17° 59`35,31``

3) N: 50° 35`14,61`` E: 17° 59`34,72``

4) N: 50° 35`14,47`` E: 17° 59`32,53``

5) N: 50° 35`15,15`` E: 17° 59`36,41``

6) N: 50° 35`14,99`` E: 17° 59`36,88``

7) N: 50° 35`14,86`` E: 17° 59`44,76``

8) N: 50° 35`15,80`` E: 17° 59`48,31``

9) N: 50° 35`15,54`` E: 17° 59`50,32``

10) N:50° 35`12,18`` E: 17° 59`48,85``

11) N: 50° 35`13,36`` E: 17° 59`45,95``

12) N: 50° 35`12,62`` E: 17° 59`40,93``

13) N: 50° 35`12,59`` E: 17° 59`40,55``

14) N: 50° 35`12,59`` E: 17° 59`40,22``

15) N: 50° 35`13,17`` E: 17° 59`37,47``

16) N: 50° 35`13,95`` E: 17° 59`36,39``

17) N: 50° 35`15,71`` E: 17° 59`46,83``

18) N: 50° 35`14,60`` E: 17° 59`36,39``

19) N: 50° 35`14,96`` E: 17° 59`34,72``

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:

 • staw „Beata 1” działka nr 1603/65 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski  stanowiące własność Beaty i Rudolfa Malik zam. Przywory,
 • stawy „Beata 2” i „Beata 3” działka nr 1489/65 a.m. 1 obręb Przywory
  gm. Tarnów Opolski  stanowiące własność Beaty i Rudolfa Malik zam. Przywory,
 • urządzenie zrzutowe ze stawu „Beata 1” działka nr 1445/67 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski własność Skarbu Państwa w administracji WZMiUW w Opolu oraz działka nr 1604/65 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski własność RSP
  w Miedzianej
 • urządzenie zrzutowe ze stawu „Beata 3” (i „Beata 2”) działka nr 1446/67 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski własność Skarbu Państwa w administracji WZMiUW w Opolu,
 • syfon łączący staw „Beata 1” ze stawem „Beata 2” i „Beata3” działki nr 1603/65
  i 1489/65 a.m. 1
  obręb Przywory gm. Tarnów Opolski stanowiące własność Beaty
  i Rudolfa Malik zam. Przywory

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska