Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim

Opole, 26 października 2016 r.

WB.6740.2.7.2016.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 12 września 2016 r., na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki reprezentującego inwestora Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, podpisanego przez pełnomocnika Marcina Dobka (pełnomocnictwo z 19 lipca 2016 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej                        ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasach podano numer działki po podziale):

  • k.m. 4 obrębu Dobrzeń Wielki – 1678/96 (1824/96), 1600/84 (1830/84), 936/83 (1836/83), 935/83 (1834/83), 934/83 (1832/83), 933/84 (1828/84), 932/84 (1826/84),
  • k.m. 6 obrębu Dobrzeń Wielki – 472/61, 977/32, 25, 62, 71, 565/72, 9 (1343/9), 976/32 (1338/32, 1339/32), 543/62 (1341/62), 544/63 (1332/63), 877/63 (1334/63), 878/63 (1336/63), 863/66 (1330/66), 847/67 (1326/67), 961/67 (1328/67), 902/67 (1377/67), 428/68 (1318/68), 840/68 (1320/68), 880/68 (1322/68), 388/69 (1312/69), 414/74 (1296/74), 512/74 (1298/74), 1022/74 (1306/74), 927/74 (1304/74), 602/75 (1300/75), 76 (1302/76), 810/77 (1308/77), 938/78 (1294/78),

poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych (w nawiasach podano numer działki po podziale):

  • k.m. 4 obrębu Dobrzeń Wielki – 102, 1350/101, 99, 98, 1520/97, 1678/96 (1825/96), 94, 459/93, 1428/91, 688/91, 880/90, 879/90, 402/89, 845/89, 1600/84 (1831/84),
  • k.m. 6 obrębu Dobrzeń Wielki – 9 (1344/9), 976/32 (1340/32), 980/32, 905/34, 904/34, 903/34, 422/34, 543/62 (1342/62), 544/63 (1333/63), 877/63 (1335/63), 878/63 (1337/63), 1075/64, 1146/64, 1147/64, 265/65, 1068/65, 965/66, 863/66 (1331/66), 961/67 (1329/67), 902/67 (1378/67), 957/68, 958/68, 840/68 (1321/68), 428/68 (1319/68), 880/68 (1323/68), 388/69 (1313/68), 389/69, 240/69, 70, 666/77, 809/77, 810/77 (1309/77), 76 (1303/76), 602/75 (1301/75), 938/78 (1295/78), 937/78, 373/78, 942/78, 1132/78, 103, 704/181, 705/181, 414/74 (1297/74), 1022/74 (1307/74), 927/74 (1305/74).

                W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.