Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.153.2016.ZW - staw Dębska Kuźnia

Opole 2016-10-27

OŚ.6341.153.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Jana Miki zam. 46-053 Dębska Kuźnia ul. Leśna 7 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.Wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na działce nr 679/85 a.m. 7 obręb Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice:

 

a.stawu ziemnego, rybnego, kopanego o poniższych parametrach:

 • powierzchnia stawu                                                     F= 0,0241 ha,
 • kształt stawu – nerkowaty,
 • długość stawu (maksymalna)                                      28 m,
 • szerokość stawu                                                           7,0 ÷ 11 m,
 • głębokość stawu (napełnienie)                                    h = 0,90 m,
 • głębokość całkowita stawu (od powierzchni terenu) h = 1,30 m,
 • rzędna dna stawu                                                         168,24 m npm,
 • rzędna zw. wody w stawie                                           169,10 m npm,
 • rzędna terenu przy stawie                                            169,47 m npm.

 

b.zastawki piętrzącej zlokalizowanej na rowie R-15 w km 0+440, o poniższych parametrach:

 • światło poziome zastawki                                           0,70 m,
 • światło pionowe zastawki                                            0,80 m

 

c.urządzenia piętrząco – zrzutowego (umożliwiającego odprowadzanie wód ze stawu do rowu R-15) w formie rurociągu PVC ø 100 mm długości
L = 31,80 m zakończonego: z jednej strony (w stawie) kolanem umożliwiającym stabilizację poziomu zwierciadła wody w stawie na rzędnej 169,10 m npm, z drugiej wylotem do rowu R-15 zlokalizowanym na prawym brzegu w km 0+440,64,
rzędna dna wylotu 168,77 m npm

 

d.ujęcia brzegowego (umożliwiającego pobór wód z rowu R-15 do stawu) zlokalizowanego na prawym brzegu rowu R-15 w km 0+439,69,
w postaci rurociągu PVC ø 100 mm długości L = 11,75 m zakończonego: z jednej strony (w stawie) wylotem na rzędnej 168,90 m npm, z drugiej wlotem wód z rowu R-15, rzędna dna wylotu 169,02 m npm

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych:

                     N: 50° 38’ 58,18”                   E: 18° 08’ 04,43”

2.Szczególne korzystanie z wód polegające na ich:

 

a.piętrzeniu (zatrzymywaniu) zastawką zlokalizowaną w km 0+440 rowu R-15
do rzędnej 169,10 m npm, przez okres całego roku dla potrzeb poboru wody
do stawu rybnego  o powierzchni F= 0,0241 ha zlokalizowanego na działce
nr 679/85 a.m. 7 obręb Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice,

 

b.piętrzeniu (gromadzeniu) w stawie o powierzchni F = 0,0241 ha zlokalizowanym na działce nr 679/85 a.m. 7 obręb Dębska Kuźnia do rzędnej
169,10 m npm, przez okres całego roku

 

c.poborze z rowu R-15 za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego
w km 0+439,69 w okresie całego roku w poniższych ilościach:

 • q = 7,2 dm3/s,
 • Qśrd = 622,08 m3/d,
 • Qmaxh = 25,92 m3/h,
 • Qmax/rok = 227 059 m3/rok

 

d.zrzucie po wykorzystaniu za pomocą rurociągu (urządzenia piętrząco – zrzutowego) zakończonego wylotem do rowu R-15 w km 0+440,64 w okresie całego roku
w poniższych ilościach:

 • q = 1,4 dm3/s,
 • Qśrd = 120,96 m3/d,
 • Qmaxh = 5,04 m3/h,
 • Qmax/rok = 44 150 m3/rok

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:

 

dz. nr 679/85 a.m. 7 obręb Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice wł. Sabina i Jan Mika

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-10-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  27-10-2016 11:48
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1191
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl