Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu AG.272.10.2016.pdf (128,00KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 336083_2016.pdf (44,42KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II - 340925_2016.pdf (44,41KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ Energia elektryczna - AG.272.10.2016.pdf (194,34KB)

DOCZałączniki nr 1-2 do SIWZ.doc (61,00KB)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (29,00KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (34,50KB)

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc (38,50KB)

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy energia.pdf (71,55KB)

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (46,96KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz punktów poboru wraz z szacowanym zużyciem.pdf (147,52KB)

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ.doc (27,00KB)

UWAGA!!! PDFZmiana terminu i SIWZ - internet.pdf (49,78KB)

UWAGA!!! PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ oraz ZMIANY NR 2 W SIWZ - Energia.pdf (90,22KB)

DOCZmieniony załącznik nr 1 - Załączniki nr 1-2 do SIWZ.doc (64,50KB)

PDFZmieniony wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf (73,61KB)

PDFZmieniony załącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (49,70KB)

PDFZmieniony załącznik nr 8 - Wykaz punktów poboru wraz z szacowanym zużyciem.pdf (139,84KB)

PDFZałącznik do opisu przedmiotu zamówienia DANE DO FAKTUR.pdf (223,30KB)

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.10.2016.HS.pdf (466,59KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - energia elektryczna.pdf (44,87KB)