Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.149.2016.BS- studnia w Przysieczy

STAROSTA OPOLSKI

     ul.1 Maja 29

   45-068 Opole

 

Opole, 2016-11-08

OŚ. 6341.149.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17 października 2016 r., postępowania na wniosek Państwa Heleny i  Jarosława Mierzejewskich ul. Osiedle 18a, 46-060 Prószków, w sprawie udzielenia pozwoleń  wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzenia do poboru wody: studni wierconej o głębokości 29,5 m na działce nr  432/2 am 5 obręb 0111 Przysiecz

2.na szczególne korzystanie z wód, na pobór  wód podziemnych z utworów czwartorzędowych,  dla potrzeb  szkółki drzew i krzewów w Przysieczy, gm.Prószków, za pomocą studni wierconej.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska