Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w miejscowości Kurznie

 

Opole, 09 listopada 2016 r.

WB.6740.2.8.2016.JK                                                                           

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23)

zawiadamiam,

że dnia 21 września 2016r., na wniosek pełnomocnika Janusza Maślankiewicza – Pracownia Projektowa Dróg, Mostów i Konstrukcji Budowlanych „DROMBUD” s.c. z siedzibą w Opolu przy ul. Szafirowej 5 (pełnomocnictwo z 12 kwietnia 2016 r.), reprezentującego zarządcę drogi - Wójta Gminy Popielów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w miejscowości Kurznie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

28/2, 247, 259, 257/6, 262/3, 262/4, 184/1, 182/1, 182/2, 181, 180/2, 180/5, 180/6, 178/1, 176/1, 177/1, 177/2, 254/4, 254/5, 255/2, 256/2, 257/4, 152 , k.m.1, obrębu 0126 Kurznie, gmina Popielów,

 - poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

176/1, 177/1, 254/5, 178/1 , k.m.1, obrębu 0126 Kurznie, gmina Popielów

- nieruchomości , z których korzystanie będzie ograniczone:

28/2, k.m.1, obrębu 0126 Kurznie, gmina Popielów.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  09-11-2016 14:41
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  09-11-2016 14:42
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1260
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl