Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki

Opole, 21 listopada 2016 r.

WB.6740.2.6.2016.AŁ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z dnia 21 listopada 2016 r. (znak WB.6740.2.6.2016.AŁ) zmienił swoją decyzję nr 5/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. (znak WB.6744.3.4.2015.AŁ)o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

 1. działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas drogi gminnej:
  • k.m. 4 obręb Dobrzeń Wielki: 1754/185 (z 401/185),
  • k.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki: 1280/198 (z 198), 211, 214, 1284/222 (z 222), 483/212, 1290/225 (z 493/225), 1292/227 (z 494/227), 503/190, 505/210, 1278/212 (z 563/212), 1282/220 (z 620/220), 1286/224 (z 709/224), 1288/224 (z 710/224),
  • k.m. 1 obręb Brzezie: 779/3 (z 317/3), 781/3 (z 318/3), 783/4 (z 321/4), 322/4, 336/9, 337/7, 338/7, 339/5, 342/9, 343/7, 344/9, 354/92, 355/92, 356/92, 364/98, 365/98, 366/98, 370/20, 371/20, 372/20, 375/1, 376/1,
  • k.m. 2 obręb Brzezie: 275/2,
 2. działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiące teren niezbędny dla realizowanych obiektów:
  • k.m. 2 obręb Brzezie: 238/4,

w zakresie powiększenia terenu niezbędnego do realizacji inwestycji drogowej o działkę
nr 495/227 k.m. 6 obrębu Dobrzeń Wielki.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 201 w godzinach pracy urzędu.