Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

                                                                                                                      Opole, 2016.11.24       

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Domu Dziecka w Chmielowicach  zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6.  Analiza oświadczeń majątkowych.
 7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.,
 2. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2017 rok,
 3. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Opolskiego,
 4. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 5. przyjęcia Programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc”,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016- 2021,
 8. wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej Gminy Dąbrowa, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice oraz Gminy Prószków.

 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

 Powiatu Opolskiego

   Stefan Warzecha

 

Terminy posiedzeń komisji

- Komisji Budżetu –  30.11.2016 r. o godz. 14.45

- Komisja Polityki Gospodarczej –  29.11.2016 r. o godz. 15.00

- Komisja Polityki Społecznej – 29.11.2016 r. o godz.12.30

- Komisja Rewizyjna – 29.11.2016 o godz. 12.30

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXV-154-16 RPO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-154-16 RPO w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV-154-16 RPO w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-155-16 RPO z dnia 1 grudnia 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-156-15 RPO z dnia 1.12.2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-157-16 RPO z dnia 1.12.2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-158-16 RPO z dnia 1.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. Pierwsza pomoc.pdf
PDFZałącznik do projektu Uchwały Nr XXV-158-16 RPO z dnia 1.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-159-16 RPO z dnia 1.12.2016 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-160-16 RPO z dnia 1.12.2016 r.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa1.12.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 1.12.2016.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-161-16 RPO z 1.12.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-11-2016
  przez: Aneta Raik
 • opublikowano:
  25-11-2016 11:31
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  30-11-2016 12:29
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1218
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl