Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim

Opole, 5 grudnia 2016 r.

WB.6740.2.7.2016.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją nr 10/ZRID/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. (znak WB.6740.2.7.2016.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasach podano numer działki
po podziale):

 • k.m. 4 obrębu Dobrzeń Wielki – 1678/96 (1824/96), 1600/84 (1830/84), 936/83 (1836/83), 935/83 (1834/83), 934/83 (1832/83), 933/84 (1828/84), 932/84 (1826/84),
 • k.m. 6 obrębu Dobrzeń Wielki – 472/61, 977/32, 25, 62, 71, 565/72, 9 (1343/9), 976/32 (1338/32, 1339/32), 543/62 (1341/62), 544/63 (1332/63), 877/63 (1334/63), 878/63 (1336/63), 863/66 (1330/66), 847/67 (1326/67), 961/67 (1328/67), 902/67 (1377/67), 428/68 (1318/68), 840/68 (1320/68), 880/68 (1322/68), 388/69 (1312/69), 414/74 (1296/74), 512/74 (1298/74), 1022/74 (1306/74), 927/74 (1304/74), 602/75 (1300/75), 76 (1302/76), 810/77 (1308/77), 938/78 (1294/78),

poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych, a zarazem z których korzystanie będzie ograniczone (w nawiasach podano numer działki po podziale)

 • k.m. 4 obrębu Dobrzeń Wielki – 102, 1350/101, 99, 98, 1520/97, 1678/96 (1825/96), 94, 459/93, 1428/91, 688/91, 880/90, 879/90, 402/89, 845/89, 1600/84 (1831/84),
 • k.m. 6 obrębu Dobrzeń Wielki – 9 (1344/9), 976/32 (1340/32), 980/32, 905/34, 904/34, 903/34, 422/34, 543/62 (1342/62), 544/63 (1333/63), 877/63 (1335/63), 878/63 (1337/63), 1075/64, 1146/64, 1147/64, 265/65, 1068/65, 965/66, 863/66 (1331/66), 961/67 (1329/67), 902/67 (1378/67), 957/68, 958/68, 840/68 (1321/68), 428/68 (1319/68), 880/68 (1323/68), 388/69 (1313/68), 389/69, 240/69, 70, 666/77, 809/77, 810/77 (1309/77), 76 (1303/76), 602/75 (1301/75), 938/78 (1295/78), 937/78, 373/78, 942/78, 1132/78, 103, 704/181, 705/181, 414/74 (1297/74), 1022/74 (1307/74), 927/74 (1305/74).

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 201 w godzinach pracy urzędu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  05-12-2016 15:00
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  05-12-2016 15:00
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1228
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl