Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.161.2016.BSA - odwodnienie terenu stacji diagnostycznej w Prószkowie

STAROSTA OPOLSKI

     ul.1 Maja 29

   45-068 Opole

 

Opole, 2016-12-06

OŚ. 6341.161. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 15-11-2016 r., postępowania na wniosek Pana Zenona Wiertelorza Prezesa Polskiego Związku Motorowego Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Oleska 125a, 45-231 Opole, w sprawie legalizacji urządzeń wodnych oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rowu, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dachów budynków oraz terenów utwardzonych stacji diagnostycznej i myjni samochodowej, zlokalizowanej na działce nr 639/1 km 6 w Prószkowie przy ul. Parkowej 1a,
w szczególności:

I. Wydania decyzji o legalizacji  urządzenia wodnego istniejącego drenażu zbierającego nadmiar wód gruntowych, zlokalizowanego na terenie stacji diagnostycznej, na działce 639/1 km  6 obręb Prószków, z rur drenarskich o średnicy Dz 113 mm z oplotem z włókna koksowego, o łącznej długości 211 m, na głębokości od ok. 2,40 do 1,3 m ppt, drenaż podłączono do kanalizacji deszczowej.

II. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu stacji diagnostycznej z myjnią w Prószkowie ul. Parkowa 1a, do  rowu melioracyjnego R-A 59, istniejącym wylotem ścieków ø 250 mm, zlokalizowanym  w km 0+200 , na działce nr 640/4 am 6 w Prószkowie.

III. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu terenu stacji diagnostycznej, udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-23/05 z dnia 21-06-2006 r., obowiązujące do dnia 31-05-2016 r., zostanie wygaszone.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  06-12-2016 11:19
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1006
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl