Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa

Opole 2016-12-08

OŚ.6341.162.2016.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Jerzego Roczka Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu z siedzibą: 45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.Wykonanie urządzeń wodnych

 

a.Drenażu nr 1 biegnącego wzdłuż lewej strony DK45 od km 124+576,00
do km 124+748,50 o poniższych parametrach:

 • długość:                             L = 173,00 m,
 • spadek:                                           0,2%,
 • średnica:                            160 mm,
 • materiał: tworzywo sztuczne – PEHD,
 • otulina:                                          5 cm,
 • rzędna początku:   181,40 m npm,
 • rzędna końca:                    181,06 m npm,

 

Współrzędne geograficzne:

 • początek:   N 50o 48` 34,41”  E 18o 05` 33,63”
 • koniec:                   N 50o 48` 30,38”  E 18o 05` 27,59”

 

b.Drenażu nr 2 biegnącego wzdłuż prawej strony DK45 od km 124+415,00
do km 124+809,00 o poniższych parametrach:

 • długość:                             L = 400,00 m,
 • spadek:                                           0,2%,
 • średnica:                            160 mm,
 • materiał: tworzywo sztuczne – PEHD,
 • otulina:                                          5 cm,
 • rzędna początku:   181,10 m npm,
 • rzędna końca:                    180,28 m npm,

 

Współrzędne geograficzne:

 • początek:   N 50o 48` 35,32”  E 18o 05` 35,51”
 • koniec:                   N 50o 48` 26,44”  E 18o 05` 22,14”

 

c.Drenażu nr 3 biegnącego wzdłuż lewej strony DK45 od km 124+471,80
do km 124+539,70 o poniższych parametrach:

 • długość:                             L = 68,00 m,
 • spadek:                                           0,2%,
 • średnica:                            160 mm,
 • materiał: tworzywo sztuczne – PEHD,
 • otulina:                                          5 cm,
 • rzędna początku:   180,60 m npm,
 • rzędna końca:                    180,45 m npm,

Współrzędne geograficzne:

 • początek:   N 50o 48` 29,45”  E 18o 05` 26,40”
 • koniec:                   N 50o 48` 27,81”  E 18o 05` 24,09”

 

d.Drenażu nr 4 biegnącego wzdłuż lewej strony DK45 od km 124+453,30
do km 124+471,80 o poniższych parametrach:

 • długość:                             L = 18,60 m,
 • spadek:                                           0,2%,
 • średnica:                            160 mm,
 • materiał: tworzywo sztuczne – PEHD,
 • otulina:                                          5 cm,
 • rzędna początku:   180,49 m npm,
 • rzędna końca:                    180,45 m npm,

Współrzędne geograficzne:

 • początek:   N 50o 48` 27,39”  E 18o 05` 23,40”
 • koniec:                   N 50o 48` 27,81”  E 18o 05` 24,09”

 

e.Drenażu nr 5 biegnącego wzdłuż lewej strony DK45 od km 124+414,70
do km 124+445,82 o poniższych parametrach:

 • długość:                             L = 31,20 m,
 • spadek:                                           0,2%,
 • średnica:                            160 mm,
 • materiał: tworzywo sztuczne – PEHD,
 • otulina:                                          5 cm,
 • rzędna początku:   180,34 m npm,
 • rzędna końca:                    180,28 m npm,

Współrzędne geograficzne:

 • początek:   N 50o 48` 27,22”  E 18o 05` 23,14”
 • koniec:                   N 50o 48` 26,44”  E 18o 05` 22,14”

 

f.   Wylotu z drenażu nr 1 do rowu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg: powiatowej nr 1704 O (ul. Nadleśna) z drogą krajową nr 45, wykonanego
z prefabrykowanych elementów betonowych, osadzonych w skarpie drogi,
o poniższych parametrach:

 • wysokość:                          0,70 m,
 • szerokość:                          0,38 m,
 • długość:                             0,90 m,
 • średnica wylotu:    0,16 m,
 • rzędna wylotu:                   181,06 m.

2.Szczególne korzystanie z wód polegające na

 

 1. Odprowadzaniu wód drenażowych zebranych z terenów przyległych do drogi krajowej nr 45 (pola uprawne), terenu przy murze oporowym i skarpy drogi, za pośrednictwem:

 

 • drenażu nr 1, zakończonego wylotem do rowu drogowego przy skrzyżowaniu dróg: powiatowej nr 1704 O (ul. Nadleśna) z drogą krajową nr 45 w poniższych ilościach:

Qmaxh= 0,04 m3/h,

Qśrdobowe= 1,04 m3/dobę,

Qmaxroczne= 376 m3/rok,

 

 • drenażu nr 2, do lewostronnego rowu drogowego DK45 za pośrednictwem kanalizacji deszczowej (z którą łączy się on w studni D1) zakończonej wylotem W1 w km 124+400,70 drogi w poniższych ilościach:

Qmaxh= 0,10 m3/h,

Qśrdobowe= 2,51 m3/dobę,

Qmaxroczne= 904 m3/rok,

 

 • drenażu nr 3, do lewostronnego rowu drogowego DK45 za pośrednictwem kanalizacji deszczowej (z którą łączy się on w studni D3) zakończonej wylotem W1 w km 124+400,70 drogi w poniższych ilościach:

Qmaxh= 0,01 m3/h,

Qśrdobowe= 0,36 m3/dobę,

Qmaxroczne= 128 m3/rok,

 

 • drenażu nr 4, do lewostronnego rowu drogowego DK45 za pośrednictwem kanalizacji deszczowej (z którą łączy się on w studni D3) zakończonej wylotem W1 w km 124+400,70 drogi w poniższych ilościach:

Qmaxh= 0,01 m3/h,

Qśrdobowe= 0,22 m3/dobę,

Qmaxroczne= 80 m3/rok,

 

 • drenażu nr 5, do lewostronnego rowu drogowego DK45 za pośrednictwem kanalizacji deszczowej (z którą łączy się on w studni D3) zakończonej wylotem W1 w km 124+400,70 drogi w poniższych ilościach:

Qmaxh= 0,003 m3/h,

Qśrdobowe= 0,09 m3/dobę,

Qmaxroczne= 32 m3/rok,

 

Łączna ilość wód drenażowych odprowadzanych z drenaży nr 2, 3, 4, 5 do lewostronnego rowu drogowego DK45 w km 124+400,70 za pośrednictwem kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem W1 wyniesie:

 

Qmaxh= 0,123 m3/h, Qśrdobowe= 3,18 m3/dobę, Qmaxroczne= 1144 m3/rok,

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych przewidzianych do wykonania, w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Łubniany w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                                                                                               Z up. Starosty

                                                                                                                                               Marek Parfimczyk

                                                                                                                                               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-12-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  08-12-2016 15:32
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1397
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl