Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.165.2016.ZW - przepust rz. Żydówka Dobrzeń Wielki

Opole 2016-12-09

OŚ.6341.165.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 25.11.2016 r. pana Stefana Warzechy
zam. 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska 18, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie przepustu na rzece Żydówce w km 11+330, zlokalizowanego na działce nr 474 a.m. 1 obręb Dobrzeń Wielki będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego, zapewniającego komunikację pomiędzy działkami nr 441 a.m. 1 i 942/440 a.m. 1 obręb Dobrzeń Wielki będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:
 • długość L = 6,0 m,
 • średnica DN 1800 mm,
 • spadek podłużny i = 0,5 %,
 • rzędna dna wlotu 144,81 m npm,
 • rzędna dna wylotu 144,78 m npm

 

dno i skarpy cieku na długości 1,20 m przed wlotem do przepustu i 1,20 m poniżej wylotu umocnione płytami ażurowymi.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

            N: 50o 46’ 06,70”       E: 17o 50’ 33,79”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziały Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  09-12-2016 13:20
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1167
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl