Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.169.2016.ZW - 2 stawy rybne, podsiąkowe Brynica

Opole 2016-12-12

OŚ.6341.169.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 29.11.2016 r. pana Romana Papiewis zam. 46-082 Kup
ul. Młyńska 10A, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 2 stawów rybnych, ziemnych, kopanych, niespuszczalnych zasilanych wodami gruntowymi zlokalizowanych na dz. nr 86 a.m. 5 obręb Brynica gm. Łubniany, stanowiącej własność wnioskodawcy o poniższych parametrach:

 

 1. Staw nr 2
 • wymiary stawu: długość 113 m, szerokość 24 m,
 • powierzchnia całkowita stawu Fcał= 0,27 ha,
 • powierzchnia lustra wody FLw= 0,22 ha,
 • rzędna zwierciadła wody w warunkach normalnych Hn= 157,80 m npm,
 • napełnienie stawu 1,30 ÷ 1,80 m,
 • głębokość stawu (od powierzchni terenu) max. 2,70 m,
 • nachylenie skarp n = 1:1,5 ÷ 1:2
 • pojemność całkowita przy rzędnej 157,80 m npm Vc= 2860 m3,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:

            N: 50o 48’ 41,07”       E: 17o 55’ 21,01”

            N: 50o 48’ 41,07”       E: 17o 55’ 22,05”

            N: 50o 48’ 37,48”       E: 17o 55’ 21,88”

            N: 50o 48’ 37,51”       E: 17o 55’ 20,76”

 

 1. Staw nr 3
 • wymiary stawu: długość 28 m, szerokość 24 m,
 • powierzchnia całkowita stawu Fcał= 0,066 ha,
 • powierzchnia lustra wody FLw= 0,05 ha,
 • rzędna zwierciadła wody w warunkach normalnych Hn= 157,50 m npm,
 • napełnienie stawu 1,30 ÷ 1,80 m,
 • głębokość stawu (od powierzchni terenu) max. 2,70 m,
 • nachylenie skarp n = 1:1,5
 • pojemność całkowita przy rzędnej 157,50 m npm Vc= 780 m3,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:

            N: 50o 48’ 37,19”       E: 17o 55’ 20,74”

            N: 50o 48’ 37,16”       E: 17o 55’ 31,73”

            N: 50o 48’ 36,41”       E: 17o 55’ 21,70”

            N: 50o 48’ 36,44”       E: 17o 55’ 20,73”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska