Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017

Strona archiwalna

 

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2017

 

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Info. o braku wzniesienie sprzeciwu
1. WB.6743.14.2017.JS 13.01.2017r.

Piotr Cieślik

Sieć wod-kan

gm. Łubniany m.Jełowa, ul.Staroopolska i Mokra działki nr 356/158 i 665/3 k.m. 3 obręb Jełowa

  Przyjęto zgłoszenie 06.02.2017r.
2. WB.6743.45.2017.AŁ 06.02.2017r. Piotr Węgliński budynek mieszkalny jednorodzinny gm. Łubniany, m. Kępa, ul.Wróblińska, działka nr 422/45, k.m. 5, obręb Kępa  

Wycofano zgłoszenie w dniu 08.02.2017r.

3. WB.6743.46.2017.JK 06.02.2017r. Wiesiołek Irena i Roman budynek mieszkalny jednorodzinny gm. Turawa, m. Kotórz Mały, ul. Opolska 11, działka nr 325, obręb Kotórz Mały   Przyjęto zgłoszenie 27.02.2017r.
4. WB.6743.51.2017.MH 07.02.2017r. Gmina Tarnów Opolski sieć wodociągowa Gm. Tanów Opolski, m.Tarnów Opolski, ul. Żeromskiego, działka nr 1723/269, k.m.3, obręb Tanów Opolski   Przyjęto zgłoszenie 01.02.2017r.
5. Wb.6743.82.2017.KFC 17.02.2017r. Michał Malek Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem gm.Chrząstowice, m.Chrząstowice, ul.Olimpijczyków, działka 314, 311, 313, 600/312   wycofano wniosek 01.05.2017r.
6. WB.6743.131.2017.AH 21.02.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Opole Sieć Elektro energetyczna kablowa 0,4kV gm.Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul.Słonecznikowa/Różana, działki nr 2103/263, 898, 899   Przyjęto zgłoszenie 29.03.2017r.
7. WB.6743.135.2017.AH 22.02.2017r. Anna Malek Sieć wodociągowa gm.Tarnów Opolski, m.Raszowa, ul. Cygana, działka 242/48   Przyjęto zgłoszenie 07.03.2017r.
8. WB.6743.141.2017.MB 28.02.2017r. Gmina Prószków kanalizacja deszczowa gm. Prószków, m. Prószków, ul. Korfantego, dz. nr 1089, 1071, 1076   Wycofano zgłoszenie 28.02.2017r.
9. WB.6743.146.2017.JK 28.02.2017r. Józef Kaliński Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do bud. mieszkalnych gm.Turawa, m.Kotórz Mały, ul.Świerkowa, działki nr 263/2, 2696/18, 2697/18, 2698/18, 2699/18   Przyjęto zgłoszenie 22.03.2017r.
10. WB.6743.177.2017.JK 07.03.2017r. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wod-kan dla bud. mieszkalnego gm.Turawa, m.Zawada, ul. Wodociągowa, działka nr 387/48 i 385/48   Przyjęto zgłoszenie 28.03.2017r.
11. WB.6743.227.2017.MB 17.03.2017r. Związek Gmin "PROKADO" Sieć wodociągowa gm.Dąbrowa, m.Karczów, ul.Grobla, działki: 247/2, 323/2, 346, 370   Wycofano zgłoszenie 20.03.2017r.
12. WB.6743.228.2017.MB 17.03.2017r. Związek Gmin "PROKADO" Sieć wodociągowa gm.Dąbrowa, m.Chróścina, ul.Św Józefa, działki: 558/52, 556/551, 553/1   Przyjęto zgłoszenie 10.04.2017r.
13. WB.6743.234.2017.AŁ 21.03.2017r. Anna Szeliga-Kowalczyk Rozbudowa sieci wod-kan gm.Dobrzeń Wielki, m.Dobrzeń Wielki, ul.Pozięmby/Topolowa, działki 3199/280, 3200/280,415, 2838/280   Przyjęto zgłoszenie 04.05.2017r.
14. WB.6743.248.2017.KFC 24.03.2017r. Elżbieta Bernat Budynek mieszkalny jednorodzinny gm.Ozimek, m.Grodziec, ul.Spacerowa, działka nr 623/1   Przyjęto zgłoszenie 12.05.2017r.
15. WB.6743.280.2017.JS 04.04.2017r, Zakład Usług Budowlanych "M-J" Ryszard Jaworski Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Dąbrowa, m.Karczów, działka 316, 320/40   Przyjęto zgłoszenie 25.04.2017r.
16. WB.6743.294.2017.JS 16.03.2017r. Bartłomiej Płaczek Budynek mieszkalny jednorodzinny gm.Turawa, m.Zawada, działka 632/70, 633/70   Przyjęto zgłoszenie 07.04.2017r.
17. WB.6743.298.2017.AŁ 10.04.2017r. Sabina Kachel Budynek mieszkalny jednorodzinny gm.Dobrzeń Wielki, m.Kup, ul. Młyńska, działka 1219/122   Przyjęto zgłoszenie 02.05.2017r.
18. WB.6743.314.2017.JK 18.04.2017r. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Sieć wodociągowa z przyłączeniami gm. Turawa, m. Zawada, ul. Kasztanowa, działki nr 549/144, 486, 496, 470 k.m.9   Przyjęto zgłoszenie 08.05.2017r.
19. WB.6743.312.2017.MB 18.04.2017r. Związek Gmin "PROKADO" Budowa sieci wodociągowej spinającej. gm. Dąbrowa, m. Karczów, ul. Grobla, działki nr 247/2, 343/2, 349, 370, k.m.1   Przyjęto zgłoszenie 10.05.2017r.
20. WB.6743.311.2017.JK 18.04.2017r. Renata Wasiak Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego. gm. Turawa, m. Węgry, ul. Szkolna, działki nr 597/112, 883/110 k.m.2   Przyjęto zgłoszenie 08.05.2017r.
21. WB.6743.318.2017.KFC 20.04.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Budowa zasilania elektroenergetycznego kablowego 0,4kV od istniejących słupów sieci nN do ZK 3a+8P.

gm. Ozimek, m. Antoniów, działki nr: 472/8, 557/8, 567/4, 1300/8, 1291/8 k.m.3 (ul. Danysza) oraz działka nr 902/200 k.m.1 (ul. Powstańców Śląskich)

  Przyjęto zgłoszenie 12.05.2017r.
22. WB.6743.365.2017.JS 28.04.2017r. Gmina Prószków Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gm. Prószków, m. Źlinice, ul. Wolności, działki nr: 1333/248, 1334/248, 1631/256, 1658/256, 1666/261 k.m.2   Przyjęto zgłoszenie 19.05.2017r.
23. WB.6743.375.2017.JS 08.05.2017r. Gmina Popielów

Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 i kanalizacji sanitarnej   Ø 63.

gm. Popielów, m. Stare Siołkowice, ul. Powstańców Śląskich, działki nr: 1163/2, 1163/3, 879/2, 878/2, 876/2, 875/7, 875/8, 874/2, 872/2, 871/2, 870/2, 869/2   Przyjęto zgłoszenie 29.05.2017r.
24. WB.6743.394.2017.KFC 10.05.2017r. Dariusz Bialucha Budowa budynku mieszkalnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku. gm. Ozimek, m. Pustków, ul. Słoneczna, działka nr 136/6 k.m.2    
25. WB.6743.399.2017.JS 11.05.2017r. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej. gm. Turawa, m. Turawa, ul. Jodłowa, działki nr 75, 92/30, 91/1, 91/3, 68/10 k.m.1   Przyjęto zgłoszenie 1.06.2017r.
26. WB.6743.408.2017.AH 17.05.2017r. Agnieszka i Dariusz Woszko Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. gm. Tarnów Opolski, m. Miedziana, ul. Wiejska, działka nr 345/11 k.m.1    
27. WB.6743.439.2017.MB 25.05.2017r. Gmina Prószków Budowa sieci kanalizacji deszczowej. gm. Prószków, m. Jaśkowice, ul. Opolska 14, działka nr 560/179 k.m.1   Przyjęto zgłoszenie 16.06.2017r.
28. WB.6743.454.2017.MB 26.05.2017r. Gmina Prószków Budowa sieci kanalizacji deszczowej. gm. Prószków, m. Prószków, ul. Korfantego   Przyjęto zgłoszenie 19.06.2017r.
29. WB.6743.518.2017.JS 16.06.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Opole Napowietrzna linia ś/n 15kV RS Tarnów-Dębska Kuźnia Wieś, linia napowietrzna ś/n 15kV Dębie Wieś-Dębie Parkowa, linia kablowa n/n 0,4kV Daniec Dębska - słup 613, linia kablowa n/n 0,4 kV Daniec Wieś 2 - ZK-1a, napowietrzna linia n/n 0,4 kV Krzyżowa Dolina Wieś 2 - słup 252 gm.Ozimek, m.Falmirowice, Dąbrowice, Daniec, Krzyżowa Dolina   Przyjęto zgłoszenie 10.07.2017r
30. WB.6743.530.2017.MB 19.06.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Opole Linia energetyczna kablowa gm. Dąbrowa, m. Nowa Jamka, ul.Zorgi, dz. nr 32, 32/1, 32/2, 208, 239   Przyjęto zgłoszenie 11.07.2017r.
31. WB.6743.507.2017.AŁ 12.06.2017r. Agnieszka Garufo Budowa kanalizacji deszczowej gm.Łubniany, m.Masów, ul.Opolska, działki nr  506/131, 496/131, 552/73, 140   Przyjęto zgłoszenie 26.07.2017r.
32. WB.6743.560.217.RK 30.06.2017r. Tauron Dystrybucja S.A Linia kablowa nN gm. Tułowice, m.Tułowice, ul. Pocztowa, działki 645, 638   Przyjęto zgłoszenie 22.07.2017r.
33. WB.6743.567.2017.JS 30.06.2017r. Związek Gmin "PROKADO" Sieć wodociągowa z infrastrukturą gm.Komprachcice, m.Komprachcice, ul. Krótka, dz. nr 1638, 1635   Przyjęto zgłoszenie 24.07.2017r.
34. WB.6743.568.2017.JS 30.06.2017r. Tauron Dystrybucja S.A Sieć elektro energetyczna do zasilania 18 bud mieszkalnych gm. Prószków, m.Górki, ul.Stawowa   Wycofano wniosek 19.07.2017r
35. WB.6743.562.2017.AŁ 27.06.2017r. Michał Palusiński Rozbudowa z przebudowa bud. mieszkalnego gm.Łubniany, m.Kępa, ul.Wróblińska 8, dz. nr 451/50   Przyjęto zgłoszenie 19.07.2017r.
36. WB.6743.596.2017.JS 10.07.2017r. Tauron Dystrybucja S.A Linia Kablowa n/n 0,4kV do zasilania bud. mieszkalnego gm.Niemodlin, Niemodlin, Aleja Wolności działki nr. 803/1, 804/1, 804/9, 4, 804/11, 804/12, 803/2, 804/17   Przyjęto zgłoszenie 01.08.2017r.
37. WB.6743.607.2017.JK 11.07.2017r. Bartosz Zalewski Rozbudowa sieci wod.-kan. z przyłączami gm.Turawa, m.Kotórz Mały, ul.Zielona, działki nr. 2635/156, 2636/156, 676/61   Wycofano wniosek 18.07.2017r.
38. WB.6743.649.2017.JS 27.07.2017r. Ewa Stawarz-Woźniak Rozbudowa sieci wodociągowej gm. Niemodlin, m.Sady, działki nr. 182/2, 277   Przyjęto zgłoszenie 18.07.2017r
39. WB.6743.658.2017.JK 31.07.2017r. Bartosz Zalewski Rozbudowa sieci wod-kan z przyłączami gm.Turawa, m.Kotórz Mały, ul.Zielona, działki nr. 2635/156, 2636/156, 676/61   Przyjęto zgłoszenie 22.08.2017r.
40. WB.6743.659.2017.RK 31.07.2017r. Krzysztof Feliks Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem gm.Ozimek, m.Krzyżowa Dolina, działka 961/48    
41. WB.6743.665.2017.JS 01.08.2017r. Tauron Dystrybucja S.A Linia kablowa n/n  wraz ze złączem kablowym dla bud. mieszkalnego gm.Niemodlin, m.Gracze, ul. Kolonia Robotnicza, działki nr 342/1, 384/21, 384/20   Przyjęto zgłoszenie 23.08.2017r.
42. WB.6743.629.2017.MB 20.07.2017r. Łuciuk Kamila rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Dąbrowa, m.Karczów, działka nr 326/6   Przyjęto zgłoszenie 11.08.2017r.
43. WB.6743.703.2017.MB 27.07.2017r. Gmina Prószków osadnik ścieków na kanalizacji deszczowej gm.Prószków, m.Prószków, rejon ul. Stawowej, dz. nr 863, k.m.7   Przyjęto zgłoszenie 18.08.2017r.
44. WB.6743.662.2017.MB 31.07.2017r. Gmina Prószków osadnik ścieków na kanalizacji deszczowe gm.Prószków, m.Folwark, dz. nr 158, k.m.2   Przyjęto zgłoszenie 22.08.2017
45. WB.6743.705.2017.MB 14.08.2017r. Tadeusz Szymanek rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej gm.Dąbrowa, m.Chróścina, ul. Nowowiejska, dz. nr 329/1, k.m.5   Przyjęto zgłoszenie 05.09.2017r.
46. WB.6743.722.2017.MB 17.08.2017r. Małgorzata Hyla nadbudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm.Dąbrowa, m.Mechnice, dz. nr 289, k.m.1   Przyjęto zgłoszenie 08.09.2017r.
47. WB.6743.704.2017.JS 11.08.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Opole Linia kablowa 0.4kV wraz ze złączem gm.Dobrzeń Wielki, m.Dobrzeń Wielki, ul.Namysłowska, dz. nr. 1251/170, 1540/140, 1714/140, 1253/169, 1541/140, 860/141   Przyjęto zgłoszenie 03.09.2017r.
48. WB.6743.699.2017.JS 09.08.2017r. Małgorzata Pasternok Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
gm. Turawa, m. Zawada, ul. Osiedlowa, dz. nr 472/35, 481/35, 492/35, 488/35   Przyjęto zgłoszenie 31.08.2017r.
49. WB.6743.695.2017.JS 08.08.08.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa i przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia gm. Ozimek, m. Ozimek , ul. Jelenia, dz. nr 550, 547, 546   Przyjęto zgłoszenie 30.08.2017r.
50. WB.6743.724.2017.KFC 17.08.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antonowie k/Ozimka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków gm. Ozimek,
m. Grodziec,
ul. Spacerowa, dz. nr 914, 435/1, 630/2, 952, 998, 631/1
   
51. WB.6743.687.2017.JS 07.08.2017r. Gmina Niemodlin Przebudowa drogi wew. przy stawie Młyńskiem w Niemodlinie wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej gm. Niemodlin, m.Niemodlin, ul. Młyńska, działki nr. 594/2 i 589   Przyjęto zgłoszenie 29.08.2017
52. WB.6743.685.2017.JS 07.08.2017r. Gmina Niemodlin Przebudowa drogi ul.Lwowska w Niemodlinie wraz z rozbudową sieci elektroenergetyczne gm. Niemodlin, m.Niemodlin, ul.Lwowska, dz. nr 198, 203, 582/2, 589, 1182/122, 1183, 1184, 1185/1, 1186, 1187/4   Przyjęto zgłoszenie 29.08.2017
53. WB.6743.729.2017.JS 21.08.2017r. Julia Lipok Sieć wodociągowa gm. Prószków, m.Prószków, ul.Daszyńskiego,
dz. nr 1172/25 i 965/3
  Przyjęto zgłoszenie 11.09.2017
54. WB.6743.732.2017.MB 22.08.2017r. Piotr Wittbrodt

Budowa budynku mieszkalnego

gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 124/1   Przyjęto zgłoszenie 14.09.2017r.
55. WB.6743.788.2017.MB 18.09.2017 r. Gmina Prószków Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejścia dla pieszych

gm. Prószków,
m. Zimnice Małe,
dz. nr 289

  Przyjęto zgłoszenie 10.10.2017r.
56. WB.6740.811.2017.MM 27.09.2017 r. Ewa Daniel Budowa sieci wodociągowej dla działek budowlanych w miejscowości Niemodlin gm. Niemodlin, m. Niemodlin, dz. nr 804/9
i 804/17
   
57. WB.6743.822.2017.MM 29.09.2017 r.  Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w m. Kały, gm. Murów. gm. Murów, m. Kały, dz. nr 235, 236/10, 236/25, 236/29, 241, 236/13, 236/19, 236/31 i 236/37   Przyjęto zgłoszenie 13.10.2017r.
58. WB.6740.824.2017.MM 02.10.2017 r. Ewelina Kasprzyk Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej i przyłączy wod.-kan. gm. Dąbrowa, m.Mechnice, dz. nr 847/261 i 540/261   Przyjęto zgłoszenie 9.10.2017r.
60. WB.6743.867.2017.JS 26.10.2017 r. Urząd Gminy Dąbrowa Wykonanie fragmentu sieci kanalizacyjnej śr. 63 i sieci wodociągowej PVC110 gm. Dąbrowa,
m. Dąbrowa, dz. nr 430
  Przyjęto zgłoszenie 07.11.2017r.
61. WB.6743.869.2017.JS 26.10.2017 r. Butrym Ireneusz Budowa budynku jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zbiornikiem wybieralnym na ścieki sanitarne z przyłączami.

gm. Niemodlin,
m. Szydłowiec Śląski,
dz. nr 29/3 i 31

  Przyjęto zgłoszenie 18.11.2017
62. WB.6743.862.2017.MB 25.10.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. budowa zasilania elektroenergetycznego n/n do osiedla 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych gm.Prószków, m.Górki, ul. Stawowa, dz. nr 278/63, 122/1, 74/1, 96/1, 280/63, 132/1   Wycofano wniosek 08.11.2017r.
63. WB.6743.879.2017.JS 31.10.2017 r. Tomasz Mendel Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. gm. Turawa, m. Zawada, ul. Poprzeczna, dz. nr 399, 426   Przyjęto zgłoszenie 21.11.2017
64. WB.6743.905.2017.JS 14.11.2017 r. Gmina Tarnów Opolski Rozbudowa sieci wodociągowej gm. Tarnów Opolski,
m. Walidrogi, ul. Sosnowa, dz. nr 686/109, 679/114, 716/114, 735/109, 638/109, 733/109
  Przyjęto zgłoszenie 06.12.2017
65. WB.6743.911.2017.MB 15.11.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. budowa zasilania elektroenergetycznego n/n do osiedla 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych gm.Prószków, m.Górki, ul. Stawowa, dz. nr 278/63, 122/1, 74/1, 96/1, 280/63, 132/1   Przyjęto zgłoszenie 07.12.2017r.
66. WB.6740.923.2017.DB 21.11.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Budowa zasilania elektroenergetycznego nn do osiedla 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, ul. Stawowa, dz. nr 278/63, 122/1, 74/1, 96/1, 280/63, 132/1    
67. WB.6743.931.2017.JS 24.11.2017r. Marta Olender Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PKS 800 gm. Dąbrowa,
m. Dąbrowa, ul. Bukowa, dz. nr 430, 408/5, 408/6 i 408/9
  przyjęto zgłoszenie 18.12.2017r.
68. WB.6743.952.2017.JS 01.12.2017r. Tauron Dystrybucja S.A Linia kablowa n/n wraz ze złaczem kablowym gm.Niemodlin, m.Gracze, Kolonia Robotnicza, działki: 342/1, 384/22,   Przyjęto zgłoszenie 22.12.2018
69. WB.6743.966.2017.MB 11.12.2017r. RAM Sp. z o.o. rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 122/1, 132/1, 135/1   Przyjęto zgłoszenie 02.01.2018r.
70. WB.6743.991.2017.AŁ 27.12.2017r. PROWOD
Sp. z o.o.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Chróścice" gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice - Dobrzeń Wielki, dz. nr 1383/212, 140, 135, 92, 226, 39, 472/61, 62, 57, 405/93   Przyjęto zgłoszenie 18.01.2018