Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.145.2016.ZW - stawy młyńskie Brynica Sochor

Opole 2017-01-23

OŚ.6341.145.2016.ZW

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuję

 

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego państwu Bernadettcie i Józefowi Sochor zam. 46-024 Brynica ul. Młyńska 5 na szczególne korzystanie z wód rzeki Brynicy dla potrzeb istniejących 2 stawów rybnych, karpiowych, Nr 1 o powierzchni lustra wody
Flw= 0,98 ha i Nr 2 o powierzchni lustra wody Flw= 0,08 ha, zlokalizowanych na działce nr 732/129 a.m. 5 obręb Brynica gm. Łubniany

Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

- Urzędzie Gminy w Łubnianach,

oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
(pokój 209) w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2017
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  24-01-2017 11:13
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1576
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl