Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.173.2016.ZW - kładki pieszojezdne Turawa

Opole 2017-01-24

OŚ.6341.173.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek (pismo z dnia 19.12.2016 r.) pana Tomasza Śmiałego zam. 45-950 Opole ul. Laurowa 11 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez panią Agnieszkę Lellek zam. 49-120 Żelazna ul. Boczna 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

 1. Kładki nr 1 w ciągu drogi wewnętrznej w m. Turawa, przy przekroczeniu cieku
  „bez nazwy
  zlokalizowanego na działce nr 437/2 w km 0+352 o poniższych parametrach:

 

 • światło w poziomie wody miarodajnej                                                    6,78 m,
 • światło w poziomie przyczółków                                                            5,27 m,
 • rzędna dna cieku                                                                          161,00 m npm,
 • najniższa rzędna spodu konstrukcji                                             163,87 m npm,
 • rzędna zw. wody miarodajnej                                                      162,16 m npm,
 • wzniesienie spodu konstrukcji nad poziom zw. wody miarodajnej        1,71 m,
 • długość obiektu                                                                                        11,27 m,
 • szerokość obiektu                                                                                    4,00 m,
 • obiekt jest konstrukcją jednoprzęsłową; podpory obiektu stanowią żelbetowe

przyczółki posadowione bezpośrednio na gruncie w osłonie ze ścianki szczelnej stalowej; ustrój niosący stanowi konstrukcja żelbetowa.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanej kładki:

N:        50⁰ 44′ 24,99″

E:        18⁰ 04′ 08,39″

 

 1. Kładka nr 2 w ciągu drogi wewnętrznej w m. Turawa, przy przekroczeniu cieku bez nazwy” zlokalizowanego na działce nr 437/2 w km 0+280 o poniższych parametrach:

 

 • światło w poziomie wody miarodajnej                                                 6,94 m,
 • światło netto w poziomie przyczółków                                                 16,40 m,
 • rzędna dna cieku                                                                        161,29 m npm,
 • najniższa rzędna spodu konstrukcji                                           163,66 m npm,
 • rzędna zw. wody miarodajnej                                                    162,15 m npm
 • wzniesienie spodu konstrukcji nad poziom zw. wody miarodajnej      1,71 m
 • długość obiektu                                                                                     27,90 m,
 • szerokość obiektu                                                                                  4,00 m,

 

 • obiekt jest konstrukcją jednoprzęsłową, podpory obiektu stanowią

żelbetowe przyczółki posadowione bezpośrednio na gruncie w osłonie ze ścianki szczelnej stalowej; ustrój niosący stanowi konstrukcja żelbetowa.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanej kładki:

N:        50⁰ 44′ 26,45″

E:        18⁰ 04′ 07,62″

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą kładki:

 

 • kładka nr 1

działka nr 437/2 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Gminy Turawa

działka nr 436/2 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Elżbiety
i Wiktora Twardawskich z Turawy,

działka nr 509/1 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Agnieszki Lellek z Żelaznej,

 

 • kładka nr 2

działka nr 437/2 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Gminy Turawa

działka nr 436/2 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Elżbiety
i Wiktora Twardawskich z Turawy,

działka nr 513 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Teresy Dlugos z Turawy.

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2017
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  25-01-2017 09:33
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1229
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl