Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie realizuje następujące zadania dla mieszkańców z terenu działania placówki tj. z terenu Powiatu Opolskiego:

 1. Odnośnie procedury zgłaszania i sposobów diagnozowania dzieci/uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie.
 2. Edukacja prawna z zakresu wydawania orzeczeń:
 • o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o potrzebie nauczania indywidualnego,
 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

oraz innych związanych z orzecznictwem oraz opiniowaniem w sprawach związanych ze znajomościami przepisów prawa.

 1. Potrzeby udzielenia dziecku pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
 2. Z zakresu:
 • regulacji prawnej w zakresie organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
 1. Pomocy prawnej pedagogom i psychologom szkolnym oraz nauczycielom w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz opracowywania indywidualnych programów pracy z dziećmi.
 2. Praw i obowiązków rodziców w związku z wychowaniem dzieci i młodzieży.
 3. Umieszczania dziecka w placówce edukacyjnej lub wychowawczej.
 4. W zakresie procedur i załatwiania spraw związanych z orzecznictwem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy zespołach orzekających PCPR i innych.
 5. Prowadzenie mediacji w sprawie rozwiazywania sporów.
 6. Inne, związane z przyjmowaniem dzieci i młodzieży do poradni oraz kierowania do placówek specjalistycznych.