Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu

UWAGA!!!! ZMIANA SIWZ I TERMINU OTWARCIA OFERT!

PDFZmiana SIWZ termin otwarcia ofert - AG.272.1.2017.pdf

DOCZMIENIONY Załączniki nr 1-2 do SIWZ.doc - ZMIENIONY FORMULARZ OFERTOWY

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu AG.272.1.2017.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 43558_2017.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ DACH - AG.272.1.2017.pdf

DOCZałączniki nr 1-2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy dach.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dach Książąt.pdf

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ.doc

 

Dokumentacja projektowa:

Inwentaryzacja:

PDFOpis inwentaryzacji.pdf

PDFElewacje - inwentaryzacja.pdf

JPEGMapa zasadnicza Dach Opole.jpeg

PDFPrzekrój A-A - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut 1 piętra - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut 2 piętra - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut dachu- inwentaryzacja.pdf

PDFRzut parteru- inwentaryzacja.pdf

PDFRzut piwnic - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut poddasza.pdf

PDFRzut więźby dachowej.pdf

 

Efekt ekologiczny:

PDFEE_OPOLE UL. KS. OPOLSKICH 27.pdf

 

Projekt budowlano - wykonawczy

Branża architektoniczno - budowlana:

PDFOpis_techniczny aktualny.pdf

PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf

PDFElewacje.pdf

PDFPrzekrój A-A.pdf

PDFRzut poddasza.pdf

PDFRzut więźby dachowej.pdf

PDFRzut dachu.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych.pdf

 

Projekt budowlano - wykonawczy

Branża elektryczna

PDFOpis techniczny Starostwo Opole.pdf

PDFRYS E5 Starostwo Opole elektryczny 29.06.2016.pdf

PDFSTWiOR Starostwo Opole elektryczny 03.08.2016.pdf

 

Wykonanie paneli fotowoltaicznych nie jest przedmiotem zamówienia, instalację odgromową należy wykonać zgodnie z projektem. Ujmuje on przyszły montaż paneli na dachu.

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.1.2017 - remont dachu.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - remont dachu.pdf