Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy fermy drobiu w Roszkowicach

Opole, dnia 18 kwietnia 2017r.

WB.6740.195.2017.JS

 

S T A R O S T A    O P O L S K I,

            Zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój 200, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia 17 marca 2017r. Pana Bogumiła Młot o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę polegającą na:

- budowie fermy drobiu w miejscowości Roszkowice, gm. Niemodlin na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 116 k.m. 1, obrębu Roszkowice.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-04-2017
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  19-04-2017 08:41
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  19-04-2017 08:41
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1002
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl