Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.42.2017.ZW - most tymczasowy Niemodlin Ścinawa Niemodlińska

Opole 2017-05-05

OŚ.6341.42.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo nr PW-242/04/17 z dnia 27.04.2017 r. pana Sebastiana Adamskiego z DMK Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą: 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 64/7 działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie mostu tymczasowego trójprzęsłowego o konstrukcji stalowo – drewnianej na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w km 15+072 w ciągu drogi objazdowej drogi wojewódzkiej nr 405 w Niemodlinie o poniższych parametrach:
 • światło trzyprzęsłowe netto liczone prostopadle do osi rzeki   60,95 m
 • rzędna zwierciadła wody spiętrzonej                                        161,39 m npm,
 • minimalna rzędna spodu konstrukcji mostu                              163,39 m npm,
 • wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu

ponad najwyższy poziom wody spiętrzonej                             2,00 m,

 • kąt skrzyżowania z rzeką                                                          ~ 67°,
 • przyczółki w formie muru oporowego typu L zakotwione do płyt drogowych; od strony wody podparte ścianką szczelną,
 • filary z rur stalowych zakotwionych w gruncie.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji mostu:

 

                        N: 50o 38’ 04,33”       E: 17o 37’ 50,04”

 

Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie most:

 

 • dz. nr 595 a.m. 10 obręb Niemodlin stanowiąca własność Skarbu Państwa
  w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego,
 • dz. nr 700/2 i 737/6 a.m. 10 obręb Niemodlin stanowiąca własność Województwa Opolskiego,
 • dz. nr 700/3 a.m. 10 obręb Niemodlin stanowiąca własność Gminy Niemodlin,
 • dz. nr 737/7 a.m. 10 obręb Niemodlin stanowiąca własność Marka Sołtysa
  z Niemodlina

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-05-2017
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  05-05-2017 13:29
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1069
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl