Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa II

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 508944-N-2017.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - AG.272.6.2017.pdf

DOCZałączniki nr 1-2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 8 - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ.doc

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.6.2017.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.6.2017.HS.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2017
  przez: Hanna Siuta
 • opublikowano:
  16-05-2017 12:28
  przez: Hanna Siuta
 • zmodyfikowano:
  20-06-2017 14:16
  przez: Hanna Siuta
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1196
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl