Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 102531 ul. Otok wraz z budową drogi gminnej ul. Otok w Dobrzeniu Małym

Opole, 23 maja 2017 r.

WB.6740.1.2.2017.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 14 kwietnia 2017 r., na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki reprezentującego inwestora Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 102531 ul. Otok wraz z budową drogi gminnej ul. Otok w Dobrzeniu Małym, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

 • w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasach podano numer działki
  po podziale):
 • k.m. 2 obrębu Dobrzeń Mały – 70 (623/70), 71 (619/71), 264/81 (609/81), 272/44 (621/44), 274/41 (635/41), 355/56 (627/56), 373/43 (617/43), 374/43 (615/43), 408/82, 420/46 (631/46), 459/68, 460/68 (625/68), 471/68, 472/68 (629/68), 473/68, 475/18, 478/18, 495/77, 512/41 (633/41), 517/42 (637/42), 528/55 (639/55 i 640/55), 546/73, 547/73 (611/73), 548/73, 549/73, 565/17, 581/16, 586/17, 589/16 (613/16), 590/16, 592/17, 597/82 (607/82),
  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiących teren niezbędny
   dla obiektów budowlanych (w nawiasach podano numer działki po podziale):
 • k.m. 2 obrębu Dobrzeń Mały – 70 (624/70), 597/82 (608/82), 586/17, 475/18, 478/18, 495/77.
 •  

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 201 w godzinach pracy Urzędu.