Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.51.2017.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu Antoniów ul. Powst. Śl.

Opole 2017-05-31

OŚ.6341.51.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 15 maja 2017 r, pana Patryka Młotek zam. 46-040 Antoniów ul. Powstańców Śląskich 5a o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.likwidację istniejącego przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej DW 463
ul. Powstańców Śląskich dz. nr 902/200 a.m. 1 w Antoniowie na działkę nr 1076/90 wraz z odtworzeniem koryta rowu drogowego o przekroju trapezowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 od km 18+012 do km 18+008 o poniższych parametrach:

 • średnica                                                         ø 400 mm,
 • długości                                                         4,0 m,
 • spadek                                                           1,25%,
 • rzędna dna na wlocie do przepustu               179,05 m npm,
 • rzędna dna na wylocie z przepustu               179,00 m npm,
 • nachylenie skarp odtwarzanego rowu           1:1 – 1:1,5
 • szerokość dna odtwarzanego rowu               0,4 m

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

wlot:   N: 50o 40’ 59,81”       E: 18o 12’ 28,55”

wylot: N: 50o 40’ 59,91”       E: 18o 12’ 28,43”

 

 1. wykonanie nowego przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej DW 463
  ul. Powstańców Śląskich dz. nr 902/200 a.m. 1 w Antoniowie na działkę nr 1077/90  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 od km 18+032 do km 18+024 o poniższych parametrach:
  • średnica                                                         ø 400 mm,
  • długości                                                         8,0 m,
  • spadek                                                           0,5%,
  • rzędna dna na wlocie do przepustu               179,15 m npm,
  • rzędna dna na wylocie z przepustu               179,11 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

wlot:   N: 50o 40’ 59,29”       E: 18o 12’ 29,18”

wylot: N: 50o 40’ 59,51”       E: 18o 12’ 28,94”

 

Stan prawny nieruchomości, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (nowe i likwidowane):

 • dz. nr 563/90 i 902/200 a.m. 1 obręb Antoniów gm. Ozimek stanowiąca własność Województwa Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich,

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2017
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  31-05-2017 15:23
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1075
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl