Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

„Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu IV

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 533755-N-2017 - dach IV.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ DACH IV - AG.272.8.2017.pdf

DOCZałącznik nr 1-2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 - wzór umowy dach IV.pdf

PDFzałącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dach IV.pdf

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ.doc

 

Dokumentacja projektowa:

Inwentaryzacja:

PDFOpis inwentaryzacji.pdf

PDFElewacje - inwentaryzacja.pdf

JPEGMapa zasadnicza Dach Opole.jpeg

PDFPrzekrój A-A - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut 1 piętra - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut 2 piętra - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut dachu- inwentaryzacja.pdf

PDFRzut parteru- inwentaryzacja.pdf

PDFRzut piwnic - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut poddasza.pdf

PDFRzut więźby dachowej.pdf

 

Efekt ekologiczny:

PDFEE_OPOLE UL. KS. OPOLSKICH 27.pdf

 

Projekt budowlano - wykonawczy

Branża architektoniczno - budowlana:

PDFOpis techniczny 25_04_2017.pdf

PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf

PDFElewacje.pdf

PDFPrzekrój A-A.pdf

PDFRzut poddasza.pdf

PDFRzut więźby dachowej.pdf

PDFRzut dachu 25_04_2017.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych 25_04_2017.pdf

 

Branża elektryczna:

PDFOpis techniczny Starostwo Opole.pdf

PDFRYS E5 Starostwo Opole elektryczny 29.06.2016.pdf

PDFSTWiOR Starostwo Opole elektryczny 03.08.2016.pdf

 

Wykonanie paneli fotowoltaicznych nie jest przedmiotem zamówienia, instalację odgromową należy wykonać zgodnie z projektem. Ujmuje on przyszły montaż paneli na dachu.

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.8.2017.HS.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dach IV.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2017
  przez: Hanna Siuta
 • opublikowano:
  16-06-2017 11:32
  przez: Hanna Siuta
 • zmodyfikowano:
  07-07-2017 10:26
  przez: Hanna Siuta
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1225
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl