Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

            Opole, 2017.06.22    

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu  29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego,
 2. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017- 2021.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

 Powiatu Opolskiego

   Stefan Warzecha

Terminy posiedzeń komisji

- Komisja Budżetu –  26.06.2017 r. o godz. 15.45

- Komisja Rewizyjna – 29.06.2017 o godz. 9.00

- Komisja Polityki Gospodarczej –  29.06.2017 r. o godz. 9.30

- Komisja Polityki Społecznej – 29.06.2017 r. o godz. 9.30

PDFProjekt Uchwały Nr XXXI-215-17 RPO z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXI-216-17 RPO z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXI-217-17 RPO z dnia 22.06.2017r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXI-218-17 RPO z dnia 29.06.2017r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXI-218-17 RPO z dnia 29.06.2017 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XXXI-218-17 RPO z dnia 29.06.2017.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-06-2017
  przez: Aneta Raik
 • opublikowano:
  22-06-2017 15:00
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  22-06-2017 15:02
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 883
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl