Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze

Opole 2017-07-05

OŚ.6341.56.2017.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Kazimierza Cupiała zam. 45-528 Opole ul. K. Przerwy Tetmajera 4 działającego jako pełnomocnik Gminy Komprachcice na podstawie pełnomocnictwa (upoważnienie nr ORK.077.12.2017 z dnia 05.04.2017 r.) udzielonego mu przez pana Leonarda Pietruszkę Wójta Gminy Komprachcice działającego jako pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego (będącego zarządcą drogi wojewódzkiej nr 429) na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo nr 9/2017 z dnia 24.01.2017 r.) udzielonego mu przez Wicemarszałka Województwa Opolskiego pana Romana Kolek i Członka Zarządu Województwa Opolskiego pana Szymona Ogłazę, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

I.Szczególne korzystanie z wód polegające na:

odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych powstających
z odwodnienia ciągu pieszo – rowerowego w ramach inwestycji „Ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogowym drogi woj. 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice
dz. nr 1595, 1607 a.m. 10, dz. nr 1755 a.m. 11 obręb Komprachcice, dz. nr 266/1 a.m. 3,
dz. nr 266/2 a.m. 5 obręb Ochodze” Inwestor Gmina Komprachcice, tj. na:

 

1)Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ciągu pieszo – rowerowego i  połowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 429  na odcinku Ochodze – Komprachcice o długości L = 1 513,05 m (km drogi woj. 7 + 606,5 – 9 + 100), zebranych za pomocą 33 szt. wpustów ulicznych z osadnikami (1 ÷ 33) do projektowanej kanalizacji deszczowej - kanału „A”, do rzeki Ochodzanki w km 4+467, projektowanym wylotem  ø 400 mm z kanału „A”  oraz za pomocą rowu czołowego L= 8,7 m w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qobl= 205,64 dm3/s, dla natężenia deszczu miarodajnego qm= 139 dm3/s*ha

 

Qmaxh= 223,69 m3/h,

Qśr.d= 27,55 m3/d,

Qmax.r= 10 051 m3/r

w tym:

 • droga wojewódzka

Qobl.dr= 55,8 dm3/s; Qmax.h= 61,8 m3/h; Qśr.d= 7,61 m3/d i Qmax.r= 2 770 m3/r

 • ścieżka pieszo - rowerowa

Qobl.ś.r= 37,63 dm3/s; Qmax.h= 40,93 m3/h; Qśr.d= 5,04 m3/d; Qmax.r= 1 841 m3/r

 • tereny rolne

Qobl= 111,2 dm3/s; Qmax.h= 120,96 m3/h; Qśr.d= 14,9 m3/d i Qmax.r= 5 440 m3/r

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • powierzchnia całkowita FC= 4,9076 ha w tym:
 • powierzchnia drogi wojewódzkiej FC= 0,4564 ha,
 • powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej FC= 0,4512 ha,
 • tereny rolne całkowita FC= 4,000 ha

 

 • powierzchnia zredukowana FZ= 1,4794 ha

w tym:

−powierzchnia drogi wojewódzkiej FZ= 0,4087 ha

−powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej FZ= 0,2707 ha

−tereny rolne FZ= 0,8000 ha

 

2)Odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ciągu pieszo – rowerowego i połowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice o długości L= 500 m (km drogi woj. 7+176 – 7+604), zebranych za pomocą 9 szt. wpustów ulicznych z osadnikami (31 ÷ 39) do projektowanej kanalizacji deszczowej - kanału „B”, do rzeki Ochodzanki
w km 4+453
, projektowanym wylotem  ø 400 mm z kanału „B”  w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qobl= 31,27 dm3/s, dla natężenia deszczu miarodajnego qm= 139 dm3/s*ha

 

Qmax.h= 34,02 m3/s,

Qśr.d= 4,20 m3/d,

Qmax.r= 1 530 m3/r

 

w tym

−droga wojewódzka

Qobl= 18,76 dm3/s; Qmax.h= 20,41 m3/h; Qśr.d= 2,52 m3/d; Qmax.r= 918 m3/r

−ścieżka pieszo – rowerowa

Qobl= 12,51 dm3/s; Qmax.h= 13,61 m3/h; Qśr.d= 1,68 m3/d; Qmax.r= 612 m3/r

 

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • powierzchnia całkowita FC= 0,30 ha w tym:
 • powierzchnia drogi wojewódzkiej FC= 0,1500 ha,
 • powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej FC=0,1500ha
 • powierzchnia zredukowana FZ= 0,225 ha w tym:
 • powierzchnia drogi wojewódzkiej zredukowana FZ= 0,1350 ha.
 • powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej zredukowana FZ=0,0900
 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 429 i ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Ochodze – Komprachcice do przebudowanego rowu przydrożnego osadnikowo – odprowadzająco – chłonnego „A” za pomocą 21 szt. wylotów ø 200 mm
  z przykanalików wpustów ulicznych, o parametrach wg zestawienia w poniższej tabeli:

 

Zestawienie wylotów do rowu A

Lp.

Nr wpustu

Średnica [mm]

Długość przykanalika [m]

Spadek przykanalika [‰]

Rzędna wlotu przykanalika [m n.p.m.]

Rzędna wylotu przykanalika [m n.p.m.]

Osadnik [m]

Współrzędne geograficzne

Km rowu [wylot]

N:

E:

 

1

WP1

200

7,5

5

172,43

172,39

Osadnik- wpust h>0.5m + osadnik – rów odparowująco chłonny

50˚37'48.69"

17˚49'15.72"

0+030.6

2

WP2

200

6,5

5

171,97

171,94

50˚37'46.35"

17˚49'13.69"

0+113.1

3

WP3

200

7,5

5

171,82

171,78

50˚37'43.91"

17˚49'11.68"

0+198.0

4

WP4

200

7,5

5

171,63

171,59

50˚37'42.82"

17˚49'10.73"

0+236.5

5

WP5

200

7,0

5

171,48

171,44

50˚37'41.65"

17˚49'9.85"

0+276.3

6

WP6

200

6,5

5

171,32

171,29

50˚37'39.15"

17˚49'7.98"

0+362.3

7

WP7

200

6,5

5

171,34

171,31

50˚37'37.54"

17˚49'6.71"

0+419.7

8

WP8

200

7,0

5

171,96

171,92

50˚37'35.78"

17˚49'5.39"

0+480.2

9

WP9

200

6,5

5

172,06

172,03

50˚37'34.28"

17˚49'4.27"

0+529.7

10

WP10

200

6,5

5

172,05

172,02

50˚37'33.14"

17˚49'3.43"

0+568.2

11

WP11

200

6,5

5

172,04

172,01

50˚37'31.71"

17˚49'2.41"

0+617.2

12

WP12

200

6,5

5

172,10

172,07

50˚37'30.67"

17˚49'1.55"

0+652.9

13

WP13

200

6,5

5

172,17

172,14

50˚37'29.33"

17˚49'0.51"

0+687.8

14

WP14

200

6,5

5

172,07

172,04

50˚37'27.91"

17˚48'59.49"

0+746.4

15

WP15

200

6,5

5

172,44

172,41

50˚37'26.31"

17˚48'58.33"

0+801.9

16

WP16

200

6,5

5

173,22

173,19

50˚37'24.48"

17˚48'56.97"

0+864.4

17

WP17

200

6,5

5

173,90

173,87

50˚37'23.08"

17˚48'55.70"

0+914.4

18

WP18

200

9,0

5

174,56

174,51

50˚37'21.98"

17˚48'54.34"

0+957.4

19

WP19

200

7,0

5

174,94

174,9

50˚37'20.88"

17˚48'52.86"

1+002.2

20

WP20

200

7,0

5

176,49

176,45

50˚37'19.28"

17˚48'50.61"

1+068.9

21

WP21

200

8,0

5

177,27

177,22

50˚37'18.17"

17˚48'49.21"

1+112.9

 

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qobl= 128,78 dm3/s, dla natężenia deszczu miarodajnego qm= 139 dm3/s*ha

 

Qmax.h= 140,08 m3/s,

Qśr.d= 17,26 m3/d,

Qmax.r= 6 300 m3/r

 

            w tym

−droga wojewódzka

Qobl= 105,79 dm3/s; Qmax.h= 115,08 m3/h; Qśr.d= 14,18 m3/d; Qmax.r= 5 175m3/r

−ścieżka pieszo – rowerowa

Qobl= 22,99 dm3/s; Qmax.h= 25,00 m3/h; Qśr.d= 3,08 m3/d; Qmax.r= 1 125 m3/r

 

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • powierzchnia całkowita FC= 1,5442 ha w tym:
 • powierzchnia drogi wojewódzkiej FC= 1,2133 ha,
 • powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej FC= 0,3309 ha

 

 • powierzchnia zredukowana FZ= 0,9265 ha w tym:
 • powierzchnia drogi wojewódzkiej zredukowana FZ= 0,7611 ha.
 • powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej zredukowana FZ= 0,1654 ha

 

 1. Wykonanie urządzeń wodnych.

 

 1. Wylotu z kanału „A” kanalizacji deszczowej ø 400 mm, do rowu czołowego
  L= 8,7 m i dalej do rzeki Ochodzanki w km 4+469 (dz. nr 42/2  własność  Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW Opole), o parametrach:
 • rzędna wylotu – 175,34 m.npm.
 • wylot betonowy ze skrzydłami prefabrykowany ø 400 mm
 • wspołrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

N: 50036`14,17``           E: 17048`37,20``

 1. Wylotu z kanału „B” kanalizacji deszczowej ø 400 mm do rzeki Ochodzanki
  w km 4+453, (dz. nr 268 własność Gminy Komprachcice) o parametrach:
 • rzędna wylotu – 175,15 m.npm.
 • wylot betonowy ze skrzydłami prefabrykowany ø 400 mm z narzutem kamiennym na skarpie rzeki na długości 1,0 m,
 • ubezpieczenie obustronnych skarp i dna rzeki w obrębie wylotu płytami betonowymi typu JOMB 100 x 75 x 10 cm na długości 4,0 m zabezpieczonych palisadą z kołków drewnianych ø 4-6 cm L= 0,80 m.
 • współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

N: 50037`1,74``;          E: 17048`42,43``

 1. 21 szt. wylotów, z przykanalików ø 200 mm  wpustów ulicznych do rowu „A”,
  (dz. nr 1607 własność Powiatu Opolskiego) o parametrach podanych w poniższej tabeli:

 

Zestawienie wylotów do rowu A

Lp.

Nr wpustu

Średnica [mm]

Długość przykanalika [m]

Spadek przykanalika [‰]

Rzędna wlotu przykanalika [m n.p.m.]

Rzędna wylotu przykanalika [m n.p.m.]

Osadnik [m]

Współrzędne geograficzne

Km rowu [wylot]

N:

E:

 

1

WP1

200

7,5

5

172,43

172,39

Osadnik- wpust h>0.5m + osadnik – rów odparowująco chłonny

50˚37'48.69"

17˚49'15.72"

0+030.6

2

WP2

200

6,5

5

171,97

171,94

50˚37'46.35"

17˚49'13.69"

0+113.1

3

WP3

200

7,5

5

171,82

171,78

50˚37'43.91"

17˚49'11.68"

0+198.0

4

WP4

200

7,5

5

171,63

171,59

50˚37'42.82"

17˚49'10.73"

0+236.5

5

WP5

200

7,0

5

171,48

171,44

50˚37'41.65"

17˚49'9.85"

0+276.3

6

WP6

200

6,5

5

171,32

171,29

50˚37'39.15"

17˚49'7.98"

0+362.3

7

WP7

200

6,5

5

171,34

171,31

50˚37'37.54"

17˚49'6.71"

0+419.7

8

WP8

200

7,0

5

171,96

171,92

50˚37'35.78"

17˚49'5.39"

0+480.2

9

WP9

200

6,5

5

172,06

172,03

50˚37'34.28"

17˚49'4.27"

0+529.7

10

WP10

200

6,5

5

172,05

172,02

50˚37'33.14"

17˚49'3.43"

0+568.2

11

WP11

200

6,5

5

172,04

172,01

50˚37'31.71"

17˚49'2.41"

0+617.2

12

WP12

200

6,5

5

172,10

172,07

50˚37'30.67"

17˚49'1.55"

0+652.9

13

WP13

200

6,5

5

172,17

172,14

50˚37'29.33"

17˚49'0.51"

0+687.8

14

WP14

200

6,5

5

172,07

172,04

50˚37'27.91"

17˚48'59.49"

0+746.4

15

WP15

200

6,5

5

172,44

172,41

50˚37'26.31"

17˚48'58.33"

0+801.9

16

WP16

200

6,5

5

173,22

173,19

50˚37'24.48"

17˚48'56.97"

0+864.4

17

WP17

200

6,5

5

173,90

173,87

50˚37'23.08"

17˚48'55.70"

0+914.4

18

WP18

200

9,0

5

174,56

174,51

50˚37'21.98"

17˚48'54.34"

0+957.4

19

WP19

200

7,0

5

174,94

174,9

50˚37'20.88"

17˚48'52.86"

1+002.2

20

WP20

200

7,0

5

176,49

176,45

50˚37'19.28"

17˚48'50.61"

1+068.9

21

WP21

200

8,0

5

177,27

177,22

50˚37'18.17"

17˚48'49.21"

1+112.9

 

 

 1. Likwidację urządzeń wodnych.

 

 1. odcinkową likwidację lewostronnego rowu przydrożnego poprzez wykonanie
  w jego śladzie kanalizacji deszczowej - kanału „A” wg poniższego zestawienia.

 

Istniejące rowy do zarurowania i zasypania

Lp.

Rów

Odcinek wg km drogi

Odcinek wg km kanału

Długość odcinka do likwidacji [m]

Od

Do

Od

Do

Kanał "A"

1

lewostronny

7+615,2

7+641,3

0+008,7

0+034,8

26,1

2

lewostronny

7+648

7+681

0+041.5

0+074.5

33

3

lewostronny

7+689,5

7+717

0+083

0+110.5

27,5

4

lewostronny

7+710,5

7+748

0+104

0+141.5

37,5

5

lewostronny

7+753,5

7+771,5

0+147

0+165

18

6

lewostronny

7+792,5

7+808,5

0+186

0+202

16

7

lewostronny

7+812,5

7+834,5

0+206

0+228

22

8

lewostronny

7+841,5

7+858,5

0+235

0+252

17

9

lewostronny

7+864

7+884

0+257.5

0+277.5

20

10

lewostronny

7+891

7+909,5

0+284.5

0+303

18,5

11

lewostronny

7+913,5

7+931

0+307

0+324.5

17,5

12

lewostronny

7+948

8+003

0+341.5

0+396.5

55

13

lewostronny

8+007,5

8+036

0+401

0+429.5

28,5

14

lewostronny

8+109

8+120

0+502.5

0+513.5

11

15

lewostronny

8+127,5

8+164

0+521

0+557.5

36,5

16

lewostronny

8+211,5

8+220

0+605

0+613.5

8,5

17

lewostronny

8+228

8+252,5

0+621.5

0+646

24,5

18

lewostronny

8+452

8+495,5

0+845.5

0+889

43,5

19

lewostronny

8+928

8+946,5

1+321.5

1+340

18,5

20

lewostronny

9+018

9+041,5

1+411.5

1+435

23,5

21

lewostronny

9+089,5

9+137,5

1+483

1+531

48

 

 1. rozbiórkę istniejących przepustów na wjazdach do posesji (i zarurowanie tych odcinków poprzez kanał „A” kanalizacji deszczowej) wg zestawienia
  w poniższej tabeli:

 

Istniejące przepusty do likwidacji

Lp.

Rów

Odcinek wg km kanału A

Odcinek wg km drogi woj.

Długość odcinka do likwidacji

Od

Do

Od

Do

Kanał "A"

1

prostopadły

0+507

-

8+113.5

-

-

2

lewostronny

0+598

0+609

8+204.5

8+215.5

11

 

Istniejące przepusty do likwidacji

Lp.

Rów

Odcinek wg km kanału A

Odcinek wg km drogi woj.

Długość odcinka do likwidacji

Od

Do

Od

Do

Kanał "A"

3

lewostronny

0+613,6

0+621,6

8+220.1

8+228.1

8

4

lewostronny

0+843

0+849

8+449.5

8+455.5

6

5

lewostronny

0+888,9

0+900,7

8+495.4

8+507.2

11.8

6

lewostronny

1+340.5

1+349,5

8+947

8+956

9

7

lewostronny

1+434,5

1+440,8

9+041

9+047.3

6.3

 

 1. Odbudowę urządzeń wodnych.

 

1)lewostronnego rowu przydrożnego na odcinku L= 15 m powyżej wlotu do kanału „A” kanalizacji deszczowej o parametrach:

−odcinek drogi km od 9+117,7 do 9+102,7

−szerokość dna rowu b= 0,4 m nachylenie skarp n= 1:1, ubezpieczenie dna
i skarp trawiaste

−rów spełniający osadnik dla wód opadowych wprowadzanych do kanału „A”.

−współrzędne rowu:

          początek N: 50036`14,17``     E: 17048`37,20``

          koniec N: 50036`13,59``     E: 17048`37,12``

 

 1. odcinkową odbudowę lewostronnego rowu przydrożnego „A” na odcinku
  od km 0+021,6 do km 0+958,5, poprzez jego pogłębienie i nadanie  mu nowych parametrów:
 • szerokość dna b=0,4m
 • nachyleniu skarp n=1:1
 • ubezpieczenie dna i skarp rowu poprzez obsiew  mieszanką traw,
 • wykonanie w dnie rowu przegród betonowych h= 0,30 m umożliwiających lepszą sedymentację osadów i retencję wody na poszczególnych wydzielonych odcinkach rowu.
 • pozostałe parametry wg poniższego zestawienia w tabeli:

 

Istniejący rów lewostronny "A" do odbudowy

Lp.

Odcinek wg km drogi woj..

Odcinek wg profilu podłużnego rowu A

Długość odcinka [m]

Szerokość dna [m]

Nachylenie skarp 1:n

Od

Do

Od

Do

1

5+978.9

6+144.8

0+20,6

0+186,5

166

0,4

1:1

2

6+149.3

6+272.3

0+191

0+314

123

0,4

1:1

3

6+279.3

6+364.3

0+321

0+406

85

0,4

1:1

4

6+368.3

6+448.3

0+410

0+490

80

0,4

1:1

5

6+453.3

6+562.3

0+495

0+604

109

0,4

1:1

6

6+567.3

6+650.3

0+609

0+692

83

0,4

1:1

7

6+654.8

6+916.8

0+696,5

0+958,5

262

0,4

1:1

 

 

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych przewidzianych do likwidacji, przebudowy, wykonania oraz szczególnego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Komprachcice w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

                                                                                                                                  Z up. Starosty

                                                                                                                                  Marek Parfimczyk

                                                                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2017
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  05-07-2017 14:16
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 853
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl