Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2017.ZW - teren wypoczynku letniego Nowe Siołkowice

Opole 2017-07-07

OŚ.6341.60.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo nr ITR.7011.25.2017.MM z dnia 20 czerwca 2017 r, pani Mariety Kupki Zastępcy Wójta Popielowa, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

 1. Przejścia nr I pod dnem rzeki Fiszerka w km 4+601 dwoma kablami energetycznymi w rurze osłonowej DN200 długości 8,0m o poniższych parametrach:

 

 • rzędna dna cieku (przepustu nr I)                         145,46 m n.p.m.
 • rzędna góry rury ochronnej pod dnem                 143,90 m n.p.m.
 • odległość góry rury ochronnej od dna cieku        1,56 m
 • współrzędne geograficzne przejścia:
 • 50° 49' 09.71”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 27.38”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Fiszerki w km 4+601:

 • działka nr 305/3 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu),
 1. Przejścia nr II pod dnem rzeki Fiszerka w km 4+604 rurociągiem wodociągowym Ø75x6,8mm w rurze osłonowej DN150 długości 8,0m o poniższych parametrach:
 • rzędna dna cieku (przepustu nr I)                         145,48 m n.p.m.
 • rzędna góry rury ochronnej pod dnem                 143,95 m n.p.m.
 • odległość góry rury ochronnej od dna cieku        1,52 m
 • współrzędne geograficzne przejścia:
 • 50° 49' 09.73”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 27.53”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Fiszerki w km 4+604:

 • działka nr 305/3 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu),
 1. Przejścia nr III pod dnem rzeki Fiszerka w km 4+642 trzema kablami energetycznymi w rurze osłonowej DN200 długości 8,0m o poniższych parametrach:
 • rzędna dna cieku                                                   145,52 m n.p.m.
 • rzędna góry rury ochronnej pod dnem                 144,00 m n.p.m.
 • odległość góry rury ochronnej od dna cieku        1,52 m
 • współrzędne geograficzne przejścia:
 • 50° 49' 09.98”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 29.42”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Fiszerki w km 4+642:

 • działka nr 305/3 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu),
 1. Przejścia nr IV pod dnem rzeki Fiszerka w km 4+643 rurociągiem kanalizacyjnym Ø200mm w rurze osłonowej DN300 długości 8,0m o poniższych parametrach:
 • rzędna dna cieku                                                   145,52 m n.p.m.
 • rzędna góry rury ochronnej pod dnem                 144,00 m n.p.m.
 • odległość góry rury ochronnej od dna cieku        1,52 m
 • współrzędne geograficzne przejścia:
 • 50° 49' 09.98”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 29.49”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Fiszerki w km 4+643:

 • działka nr 305/3 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu),
 1. Przepustu skrzynkowego 1500x700mm długości 12,36m oznaczonego nr I zlokalizowanego na rzece Fiszerka w km 4+604,5 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,51 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,45 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 09.74”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 27.55”  długości geograficznej wschodniej

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust
w km 4+604,5:

 • działka nr 305/3 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu),
 1. Przepustu skrzynkowego 1500x700mm długości 10,75m oznaczonego nr II zlokalizowanego na rzece Fiszerka w km 4+661 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,58 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,53 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 10.10”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 30.37”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust
w km 4+661:

 • działka nr 305/3 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu),
 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 10,20m oznaczonego nr III zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-F-20 w km 0+005,5 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,65 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,51 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 10.05”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 28.36”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 • działka nr 363 i 364 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów,
 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 10,29m oznaczonego nr IV zlokalizowanego na rowie melioracyjnym bez nazwy 1 w km 0+005,5 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,65 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,60 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 10.24”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 29.88”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 • działka nr 362 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów,
 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 10,07m oznaczonego nr V zlokalizowanego na rowie melioracyjnym bez nazwy 2 w km 0+005 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,72 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,67 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 10.39”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 30.84”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 • działki nr 360 i 361 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiące własność Gminy Popielów,
 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 9,78m oznaczonego nr VI zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-F-20 w km 0+092,5 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,75 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,70 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 12.84”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 29.25”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 

 • działki nr 363 i 364 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiące własność Gminy Popielów,
 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 14,48m oznaczonego nr VII zlokalizowanego na rowie melioracyjnym bez nazwy 1 w km 0+088 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,83 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,76 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 12.85”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 30.58”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 • działka nr 362 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów,
 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 14,48m oznaczonego nr VIII zlokalizowanego na rowie melioracyjnym bez nazwy 2 w km 0+085 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,83 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,76 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 12.83”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 31.62”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 • działki nr 360 i 361 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiące własność Gminy Popielów,
 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 10,83m oznaczonego nr IX zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-F-23 w km 0+134 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,78 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,73 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 07.99”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 33.53”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 • działka nr 374 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gabrieli Słowik, Grażyny Zielińskiej i Jacka Grabowskiego,
 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 7,37m oznaczonego nr X zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-F-23 w km 0+199 o poniższych parametrach:
 • rzędna dna na wlocie                                            145,80 m n.p.m.
 • rzędna dna na wylocie                                          145,77 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne przepustu:
 • 50° 49' 07.55”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 30.24”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 • działka nr 373 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów,
 1. Likwidacji odcinka rowu melioracyjnego R-F-23 (poprzez jego zasypanie)
  od km 0+234,0 do km 0+319,0 tj. na długości 85 m o poniższych parametrach:
 • szerokość dna                                                                 0,4m
 • nachylenie skarp                                                            1:1÷1:1,5
 • głębokość                                                                       0,45÷0,60 m
 • spadek                                                                            0,3%
 • rzędna dna na początku odcinka                                    145,95 m n.p.m.
 • rzędna dna na końcu odcinka                                         145,70 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne początku odcinka w km 0+234:
 • 50° 49' 07.32”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 28.55”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne końca odcinka w km 0+319:
 • 50° 49' 06.77”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 24.28”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest odcinek rowu przeznaczony
do likwidacji:

 • działki nr 370, 371 i 373 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiące własność Gminy Popielów,
 1. Kąpieliska o powierzchni ok. 5700m2 wraz z plażą i infrastrukturą towarzyszącą
  w obrębie zbiornika wodnego będącego wyrobiskiem po działalności żwirowni "Nowe Siołkowice", składającego się z dwóch części:
 • części północnej o powierzchni lustra wody ok. 2220m2 ograniczonej z trzech stron projektowanymi pomostami drewnianymi oraz od strony wschodniej piaszczystą plażą; współrzędne geograficzne centralnego punktu tej części kąpieliska:
 • 50° 49' 07.15”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 22.21”  długości geograficznej wschodniej
 • części południowej o powierzchni lustra wody ok. 3480m2 ograniczonej
  z dwóch stron projektowanymi pomostami drewnianymi oraz od południa brzegiem zbiornika, a od strony wschodniej piaszczystą plażą; współrzędne geograficzne centralnego punktu tej części kąpieliska:
 • 50° 49' 05.41”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 22.51”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie kąpielisko:

 • działki nr 594, 595 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiące własność Gminy Popielów,
 • działki nr 596 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność pana Roberta Psiorz,
 1. Pomostów drewnianych w obrębie zbiornika wodnego będącego wyrobiskiem po działalności żwirowni "Nowe Siołkowice", o poniższych parametrach:
 • łączna długość pomostów w obrębie zbiornika             249,60m
 • długość odcinka A-B pomostu                                        56,73m
 • długość odcinka C-D pomostu                                      120,83m
 • długość odcinka E-F pomostu                                         63,57m
 • długość odcinka G-H pomostu                                          8,47m
 • szerokość pomostu                                                         2,0m
 • rzędna poziomu nawierzchni pomostu                          146,65 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne punktu A:
 • 50° 49' 07.95”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 23.55”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu B:
 • 50° 49' 07.93”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 20.68”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu C:
 • 50° 49' 08.27”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 21.37”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu D:
 • 50° 49' 04.36”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 20.86”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu E:
 • 50° 49' 06.14”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 21.02”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu F:
 • 50° 49' 06.54”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 24.22”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu G:
 • 50° 49' 08.63”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 22.19”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu H:
 • 50° 49' 08.70”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 21.77”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą pomosty:

 • działki nr 594, 595 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiące własność Gminy Popielów,
 • działki nr 596 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność pana Roberta Psiorz,
 1. Przystani rowerów wodnych w obrębie zbiornika wodnego będącego wyrobiskiem po działalności żwirowni "Nowe Siołkowice", o poniższych parametrach:
 • powierzchnia przystani drewnianej                               72,30m2
 • rzędna poziomu nawierzchni przystani                         146,02 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne środka przystani (pkt J):
 • 50° 49' 06.14”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 20.63”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowana będzie przystań:

 • działka nr 595 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów,
 1. Tarasu widokowego w obrębie zbiornika wodnego będącego wyrobiskiem
  po działalności żwirowni "Nowe Siołkowice" o poniższych parametrach:
 • powierzchnia tarasu                                                       98,15m2
 • rzędna poziomu nawierzchni tarasu                              146,02 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne środka tarasu widokowego (pkt I):
 • 50° 49' 06.24”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 23.58”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działki, na której zlokalizowany będzie taras widokowy:

 • działka nr 594 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów,
 1. Przystani kajakowej na prawym brzegu rzeki Brynica na odcinku od km 9+647
  do km 9+670 o poniższych parametrach:
 • długość umocnienia linii brzegowej                              23,0m
 • powierzchnia pomostu drewnianego                             48,5m2
 • powierzchnia nawierzchni mineralnej                           98,5m2
 • rzędna poziomu pomostu                                               145,95 m n.p.m.
 • rzędna poziomu umocnienia linii brzegowej                 145,65 m n.p.m.
 • współrzędne geograficzne punktu K:
 • 50° 49' 05.17”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 30.43”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu L:
 • 50° 49' 05.33”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 30.94”  długości geograficznej wschodniej
 • współrzędne geograficzne punktu M:
 • 50° 49' 05.48”  szerokości geograficznej północnej
 • 17° 47' 31.47”  długości geograficznej wschodniej

Stan prawny działek, na których zlokalizowana będzie przystań:

 • działka nr 371, 373 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów,
 • działka nr 502/2 a.m. 4 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu)

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2017
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  07-07-2017 14:04
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 967
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl