Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze

Opole 2017-07-20

OŚ.6341.56.2017.ZW

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

 

informuję

 

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w ramach zadania pn. „Ciąg pieszo – rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice” gm. Komprachcice

 

Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

 

- Urzędzie Gminy w Komprachcicach,

 

oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
(pokój 209), w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska