Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2017.BS - likwidacja fragmentu rowu drogowego w Opolu

   STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

Opole, 2017-07-26

OŚ. 6341.65.2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 24 lipca 2017 r., postępowania na wniosek Pana Sebastiana Wilisowskiego, SEWI Sp.J., 45-231 Opole, ul. Oleska 127, działającego na podstawie pełnomocnictwa Pana Zbigniewa Bahryja Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, rowu drogowego na odcinku o długości 17 m, w ramach budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Wrocławskiej, od ul. Wspólnej do istniejącego ciągu przy Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu, poprzez jego zasypanie.

Lokalizacja rowu drogowego oraz zasięg oddziaływania wynikający z likwidacji odcinka rowu drogowego, obejmuje działki o numerach:

-  nr 4/2 am 7 obręb  Półwieś  – własność Gmina Opole, władający Prezydent Miasta Opola,

- nr 4/1, nr 4/4 am 7 obręb  Półwieś – własność Gmina Opole, władający Centrum Wystawienniczo  - Kongresowe w Opolu.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk  

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  26-07-2017
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  26-07-2017 10:28
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 915
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl