Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

"Usługa ochrony osób i mienia - ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne AG.272.9.2017.NM-Z:

PDFOgłoszenie o zamówieniu społecznym - OCHRONA.pdf

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia - oświadczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 do ogłoszenia - zobowiązanie.doc

DOCZałącznik nr 4 do ogłoszenia - oświadzenie kapitałowe.doc

DOCZałącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór umowy ochrona.doc

DOCZałącznik nr 4 do wzoru umowy - wykaz osób transportujących do banku.doc

DOCZałącznik nr 6 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia ochrona.doc

DOCZałącznik nr 7 do ogłoszenia - dane wykonawcy ochrona.doc

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert)

PDFProtokół z otwarcia ofert - ochrona AG.272.9.2017.NM-Z.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona osób i mienia.pdf
 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Umowa na świadczenie usługi ochrony osób i mienia - ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie została podpisana w dniu 12.10.2017r. z Wykonawcą:

Beta Security System Sp. z o.o.
ul. Ozimska 182
45-310 Opole

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2017
  przez: Natalia Mróz-Złoty
 • opublikowano:
  06-09-2017 11:16
  przez: Natalia Mróz-Złoty
 • zmodyfikowano:
  16-10-2017 09:41
  przez: Natalia Mróz-Złoty
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 910
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl