Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawei zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.78.2017.BS - Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

Opole, 2017-09-21

OŚ. 6341.78.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu o wszczęciu, w dniu 19-09-2017 r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Łukasza Wacha Członka Zarządu Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opolu, ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu przy ul. Luboszyckiej 19, do rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej ul. Działkowej w Opolu, poprzez istniejące dwa wyloty ścieków, zlokalizowane na działce nr  392 am 7 obręb Zakrzów gmina Opole, udzielonego decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.120.2015.BS z dnia 01-02-2016 r.  ze zmianą
w postanowieniu znak OŚ.6341.120-1.2015.BS z dnia 22-02-2016 r., w zakresie zmiany terminu realizacji warunku pozwolenia ujętego w punkcie III.5 o brzmieniu:

„III.5. Zainstalować wysokosprawne separatory substancji ropopochodnych, na obu ciągach kanalizacji deszczowej przed wylotami ścieków, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku,
o zainstalowaniu urządzeń powiadomić tut. Wydział powołując się na numer niniejszej decyzji.”

Zgodnie z wnioskiem zakładu przedmiotowy warunek otrzyma brzmienie:

„III.5. Zainstalować wysokosprawne separatory substancji ropopochodnych, na obu ciągach kanalizacji deszczowej przed wylotami ścieków, w terminie do dnia 30 czerwca  2020 roku,
o zainstalowaniu urządzeń powiadomić tut. Wydział powołując się na numer niniejszej decyzji.”

Wnioskowany termin prolongaty (30-06-2020 r.) realizacji warunku zainstalowania nowych separatorów, Zakład uwarunkował terminem realizacji branżowych robót budowlanych wynikających z harmonogramu robót budowlano – montażowych związanych z realizacją inwestycji : kompleksowej modernizacji i przebudowy zajezdni autobusowej w tym przebudowę parkingów, placów postojowych,  budowę hali diagnostyczno – obsługowej, hali obsług technicznych i napraw oraz przebudowę stacje paliw.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk  

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2017
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  22-09-2017 10:35
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 996
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl