Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.82.2017.ZW - odwodnienie odcinka DK46 Prądy

Opole 2017-10-02

OŚ.6341.82.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Jerzego Roczka Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu z siedzibą 45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

a.Odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez istniejącą kanalizację deszczową z nawierzchni odcinka drogi krajowej DK46 od km 89+760 do km 90+360, do rowu RA-4b w km 0+410 (na dalszym odcinku rów leśny „S” oddział nr 175d, 175h obręb leśny Dąbrowa Opolska) za pośrednictwem wylotu W1 o średnicy 400 mm, zlokalizowanego po prawej stronie rowu na działce nr 300/2 a.m. 1 obręb Prądy  gmina Dąbrowa w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
QObl= 107,47 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 131,43 l/s*ha

 

Qmaxh= 129,84 m3/h,

Qśrd= 27,26 m3/d,

Qmax.roczne = 4 906 m3/rok.

 

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • całkowita Fc= 0,9512 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej Fj= 0,9032 ha i powierzchni terenów zielonych
  Ftz= 0,0480 ha),
 • zredukowana Fc= 0,8177 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej Fj= 0,8129 ha i powierzchni terenów zielonych
  Ftz= 0,0048 ha).

 

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
 • węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,
 • ścieki nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających.

 

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • wylot ścieków zlokalizowany po prawej stronie rowu RA-4b w km 0+410, (km 89+958 DK46) na działce nr 300/2 a.m. 1 obręb Prądy  gmina Dąbrowa o współrzędnych geograficznych:

 

N: 50° 39’ 52,92”      E: 17° 41’ 53,96”

Urządzenia oczyszczające:

 • separator koalescencyjny typu H NG 15 zintegrowany z osadnikiem o pojemności 5000 l z by-passem

 

Stan prawny nieruchomości – usytuowanych w zasięgu oddziaływania  zamierzonego korzystania z wód (odprowadzania wód opadowych i roztopowych):

 • dz. nr 300/2 a.m. 1 obręb Prądy gmina Dąbrowa własność: Skarb Państwa władający: GDDKiA Oddział w Opolu,

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2017
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  02-10-2017 16:26
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 911
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl