Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2017.10.05     

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim,
 2. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
 3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania,
 4. udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie,
 5. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 6. powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
 7. załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 2017 r. na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017- 2021.

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Terminy posiedzeń komisji

 • Komisji Budżetu –  9.10.2017 r. o godz. 15:30
 • Komisji Polityki Gospodarczej –  9.10.2017 r. o godz. 14:30
 • Komisji Polityki Społecznej – 10.10.2017 r. o godz.14:00

PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-233-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-234-17 RPO z dnia 12.10.2017r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-235-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-198-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-236-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Powiatowi Dolina.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-237-17 z dnia 12.10. 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-238-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-239-17 RPO z dnia 12.10 2017 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 2017 r. na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-240-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-241-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-20212.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIII-234-17 RPO z dnia 12.10.2017r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XXXIII-241-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-20212.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2017
  przez: Aneta Raik
 • opublikowano:
  06-10-2017 10:14
  przez: Patrycja Jachnicka-Rus
 • zmodyfikowano:
  06-10-2017 10:22
  przez: Patrycja Jachnicka-Rus
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 835
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl