Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

PDFOgłoszenie o zamówieniu społecznym - ochrona Karczów - AG.272.13.2017.NM-Z.pdf (392,79KB)

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.doc (42,00KB)

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.doc (43,00KB)

DOCZałącznik nr 3 do ogłoszenia.doc (30,00KB)

DOCZałącznik nr 4 do ogłoszenia.doc (44,00KB)

PDFZałącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór umowy.pdf (219,96KB)

PDFZałącznik nr 6 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia.pdf (164,13KB)

DOCZałącznik nr 7 do ogłoszenia.doc (26,50KB)
 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.13.2017.NM-Z.pdf (252,82KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AG.272.13.2017.NM-Z.pdf (79,49KB)
 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Umowa na świadczenie usługi ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko - pałacowym w Karczowie została podpisana w dniu 28.12.2017 r. z Wykonawcą:

NEO GROUP Sp. z o.o.

ul. Hoża 86 lok. 410

00 - 682 Warszawa