Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.96.2017.BS

STAROSTA OPOLSKI

      ul.1 Maja 29

45-068 Opole

 

Opole, 2017-12-12

 

OŚ. 6341.96.2017. BS

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu, w dniu 22-11-2017 r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mateusza Filipowskiego  Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222- Opole,   w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego,  na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie do rzeki Strugi ścieków komunalnych  z oczyszczalni w Kosorowicach, udzielonego decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.67.2012.BS z dnia 23-08-2012 r., poprzez zmianę w punkcie III.1. dopuszczalnych ilości odprowadzanych ścieków maksymalnych godzinowych oraz dopisanie maksymalnych sekundowych, pozostają bez zmian wartości maksymalne roczne i średniodobowe.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2017
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  12-12-2017 12:25
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1817
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl