Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 634485-N-2017- AG.272.17.2017.NM-Z.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.17.2017.NM-Z.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałączniki nr 9 do SIWZ.doc
 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwacia ofert - AG.272.17.2017.NM-Z.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.17.2017.NM-Z.pdf