Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 634485-N-2017- AG.272.17.2017.NM-Z.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.17.2017.NM-Z.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałączniki nr 9 do SIWZ.doc
 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwacia ofert - AG.272.17.2017.NM-Z.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.17.2017.NM-Z.pdf

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2017
  przez: Natalia Mróz-Złoty
 • opublikowano:
  19-12-2017 15:11
  przez: Natalia Mróz-Złoty
 • zmodyfikowano:
  18-01-2018 15:15
  przez: Michał Piątkowski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1576
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl