Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe ”

Opis programu: 

Kolejny etap realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej” w 2019 roku.

Wartość zadania:

12 750,00 zł

w tym środki z :

Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej  –   10 200,00 zł

Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego                                     -    2 550,00 zł

 

Cele zadania

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej”  w 2019 roku dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół w Tułowicach.

 


Powiat Opolski podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej  na realizację zadania pn. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

 

Opis programu:        

Jest to pilotażowa edycja programu nauczania, planowanego do realizacji przy kompleksowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Proces kształcenia wg programu odbędzie się  w cyklu dwuletnim i ma obejmować 1,5 roku nauki (cały rok klasy II i pierwsze półrocze klasy III). Przedmiot „Edukacja wojskowa” jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa  i zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

 

Wartość zadania:

80.324,63 zł

w tym środki z :

                     Ministerstwa Obrony Narodowej  –   64.259,70 zł

Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego –   16.064,93 zł

 

Okres realizacji

od 01.12.2017r. do 31.08.2019r

 

Cele zadania

Celem zadania jest dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Opolski na rzecz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół  w Tułowicach, które legitymuje się certyfikatem uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

 

Realizacja zadania

Realizacja zadania w  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół  w Tułowicach polegać będzie m.in. na:       

 1. Prowadzeniu zajęć przez nauczycieli z przedmiotu „Edukacja wojskowa”;
 2. Zwiększeniu ilościowym asortymentu zakupionego w ramach pakietu wyposażenia klas mundurowych oraz indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej;
 3. Realizacji pakietu usługowego w postaci zajęć specjalistyczno-proobronnych, prowadzonych przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje;
 4. Organizacji podróży historyczno-wojskowych do miejsc pamięci narodowej i niepodległościowej;
 5. Organizacji obozu szkoleniowego.
Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2017
  przez: Aneta Wójcik
 • opublikowano:
  27-12-2017 11:25
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  28-01-2020 08:21
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1036
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl