Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie

                                     Opole, dnia 10 stycznia 2018 r

WB.6740.1.8.2017.AH

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

W SPRAWIE DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257),

zawiadamiam,

że dnia 19 grudnia 2017 r., na wniosek zarządcy drogi – Wójta Gminy Tarnów Opolski z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie, na nieruchomościach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasie zostały podane numery działek po podziale):

1324/230, 1322/230, 820/230, 819/230, 1318/230, 824/230, 827/230, 828/230, 330/230 (1484/230, 1485/230)  k. m. 2,obrębu Kąty Opolskie, gmina Tarnów Opolski,

- poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

1390/215, 793/230,  k. m. 2, obrębu Kąty Opolskie, gmina Tarnów Opolski.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2018
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  10-01-2018 14:37
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  10-01-2018 14:38
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 769
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl