Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej w Brynicy

Opole, 16 stycznia 2018 r.

WB.6740.1.5.2017.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art.11d ust.5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 18 grudnia 2017 r., na wniosek zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Opolskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Leszka Rzeczkowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 od km 5+229,20 do km 9+308,30 polegającą na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym poszerzeniu jezdni, w Brynicy, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

 

 • w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasach podano numer działki po podziale):
 • k.m.10 obrębu Brynica – 226 (226/1), 249 (249/1), 250 (250/1), 262,
 • k.m.8 obrębu Brynica – 6, 35, 36, 156/19, 109/37, 123/10,
 • k.m.7 obrębu Brynica – 69/32, 121/112, 118/38, 136/39 (178/39), 152/27 (176/27), 150/26 (174/26), 135/39, 151/27, 120/38, 144/25, 149/26,
 • k.m.12 obrębu Brynica - 205/3 (205/10), 264 (264/1), 205/1 (205/8), 268,
 • k.m.2 obrębu Brynica – 1472/83 (2175/83), 2013/90 (2173/90), 2012/90 (2171/90), 2029/91 (2169/91), 1968/77 (2167/77), 2031/98 (2165/98), 110 (2163/110 i 2164/110), 2035/111 (2161/111), 1702/118 (2159/118), 1768/92, 1474/83, 1969/57, 1473/89, 2014/90, 2028/91, 1967/77, 1767/92, 2030/98, 2034/111, 1701/118, 1735/438, 2036/439, 2155/226,

 

 • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:
 • k.m.8 obrębu Brynica – 6, 35, 36,
 • k.m.7 obrębu Brynica – 69/32,
 • k.m.2 obrębu Brynica – 1735/438.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2018
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  16-01-2018 13:15
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  16-01-2018 13:16
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 831
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl