Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2018-01-25

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 1 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5) Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6) Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Opolskiego za 2017 rok.

7) Sprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2017.

8) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2017 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski.

9) Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) załatwienia skargi z dnia 27 listopada 2017 r. na działalność Starosty Opolskiego,

b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

c) przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020”,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.,

f) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.

10) Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

11) Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

    Stefan Warzecha

 

Posiedzenia komisji:

Polityki Społecznej – 1.02.2018 r. (czwartek) o godz. 9.00

(Uchwały Nr Nr: XXXVI/262/18, XXXVI/263/18)

 

Budżetu – 1.02.2018 r. (czwartek) o godz. 9.30

(Uchwały Nr Nr: XXXVI/262/18, XXXVI/264/18, XXXVI/265/18, XXXVI/266/18).

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-261-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 listopada 2017 r. na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-262-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-263-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-264-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFZał. Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXVI-264-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. - WPF 1.2018.pdf
PDFZał. Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXXVI-264-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. - Przedsiewzięcia 1.2018.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-265-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-266-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.pdf
PDFSprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2017.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2018
  przez: Jacek Grotnik
 • opublikowano:
  26-01-2018 09:04
  przez: Jacek Grotnik
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 839
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl