Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020

Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą  o pomocy  nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. i świadczy nieodpłatną pomoc:

  • socjalną;
  • psychiatryczną;
  • psychologiczną
  • terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień.

Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzinny utworzone zostało w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107), jest czynne od poniedziałku do piątku. W celu skorzystania ze wsparcia konieczny jest kontakt telefoniczny: 77 44 10 567.

PDFPowiat Opolski bliżej dziecka i rodziny II.pdf
PDFprojekt-blizej-rodziny-i-dziecka-ii-edycja.pdf


Powiat Opolski realizuje projekt partnerski pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFKształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 informacje o realizacji projektu


Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Łubniany, Gminą Lewin Brzeski, Gminą Prószków, Gminą Tranów Opolski, Gminą Tułowice, Gminą Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDF„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”


Powiat Opolski w partnerstwie z Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnicki, Powiatem Strzeleckim oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDF„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”


Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Popielów oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w powiecie opolskim – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDFBudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim – etap I


Powiat Opolski realizuje projekt partnerski pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFKształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 informacja o realizacji projektu.pdf