Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach

WB.6740.1.5.2018.DB                                                                    

Opole, dnia 13 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

W SPRAWIE DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam,

że dnia 8 czerwca 2018 r., na wniosek zarządcy drogi – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasie podano numery działek po podziale):

455/235 (1276/235, 1277/235, 1278/235), 1235/233 (1279/233, 1280/233, 1281/233), 1238/235 (1274/235, 1275/235) 1260/234, 1263/242, k. m. 11, obrębu Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki,

- poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

941/243, 1239/235,  k. m. 11, obrębu Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 201 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2018
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  14-06-2018 10:15
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  14-06-2018 10:15
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1108
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl