Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach

Opole, dnia 9 sierpnia 2018 r.

WB.6740.1.5.2018.DB

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją nr 6/ZRID/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. (znak WB.6740.1.5.2018.DB) zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasie podano numery działek po podziale): 455/235 (1276/235, 1277/235, 1278/235), 1235/233 (1279/233, 1280/233, 1281/233), 1238/235 (1274/235, 1275/235) 1260/234, 1263/242, k. m. 11, obrębu Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki,

- poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

941/243, 1239/235,  k. m. 11, obrębu Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy urzędu.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-08-2018
  przez: Magdalena Borowiecka
 • opublikowano:
  17-08-2018 13:20
  przez: Magdalena Borowiecka
 • zmodyfikowano:
  17-08-2018 13:20
  przez: Magdalena Borowiecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 4338
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl