Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porozumienia Starosty Opolskiego

 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/publisher-list-browse

 

ROK 2022:

PDFPorozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.pdf (2,28MB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin.pdf (2,17MB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek.pdf (2,15MB)

 

ROK 2021:

PDFPorozumienie Nr 2/2021 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r..pdf (2,13MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie prowadzenia i współfinansowania zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Murów ul. Wolności ”, „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska”, „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare Budkowice ul. Zagwiździańska” (2,12MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie prowadzenia i współfinansowania zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice – Bierdzany odc. w m. Nowe Budkowice” (2,12MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (2,22MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania Gminie Murów do realizacji zadań zarządcy dróg powiatowych.pdf (1,98MB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin.pdf (2,02MB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek.pdf (1,59MB)
 

ROK 2020:

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wyrażenie przez Gminę Niemodlin zgody na założenie i prowadzenie od dnia 01 września 2021 r. przez Powiat Opolski Szkoły Podstawowej w Niemodlinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). (1,57MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji zadania w zakresie prowadzenia i współfinansowania zadania (kontynuacja) pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności”, „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Zagwiździe ul. Murowska”, „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare Budkowice” (274,70KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 maja 2020 r. zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Opolskiego nr XXVI/167/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (336,59KB)

PDFPorozumienie Nr 7/2020 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r..pdf (260,06KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin.pdf (282,52KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek.pdf (280,85KB)

Rok 2019

PDFAneks Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. do Porozumienia z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Mał.pdf (248,92KB)

PDFAneks Nr 1 Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 października 2019 r. do Porozumienia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (248,52KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą "Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1184 O w m. Gracze ul. Kręta - etap II".pdf (266,45KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (259,16KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Małe – opracowanie projektu budowla.pdf (261,50KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych.pdf (254,97KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (608,13KB)

PDFPorozumienie Nr 21/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26.04.2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.pdf (240,56KB)

PDFPorozumienie Nr 7/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r..pdf (259,01KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Turawa do realizacji zadanie pod nazwą: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku DK 45 (Zawada).pdf (530,12KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin.pdf (281,56KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek.pdf (280,04KB)

Rok 2018:

PDFPorozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego.pdf (235,84KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Tułowic; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tułowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (255,37KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie realizacjii zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez m. Kosorowice do m. Miedziana” (329,35KB)

PDFPorozumienie Nr Oś 4/18 Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 2/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zawartego z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi (238,22KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1514 O (ul. Nyskiej) z drogą powiatową Nr 1538 O (ul. Krótką) w m. Grabin” (262,73KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie organizacji XVIII Dożynek Powiatowo-Gminnych na terenie Powiatu Opolskiego (257,62KB)

PDFPorozumienie Nr OŚ 3/18 Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi (266,52KB)

PDFPorozumienie Nr OŚ 1/18 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi (265,87KB)

PDFPorozumienie Nr 10/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (269,11KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin (283,91KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek (281,55KB)

Rok 2017:

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 września 2017 r. zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXII/226/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. (256,64KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych (251,33KB)

PDFPorozumienie Nr 7/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (253,95KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin (262,49KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek (269,20KB)

Rok 2016:

PDFPorozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XVI Dożynek Powiatowo – Gminnych na terenie Powiatu Opolskiego, w Gminie Komprachcice w miejscowości Polska Nowa Wieś (251,29KB)

PDFPorozumienie Nr 9/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (270,07KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek (284,09KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin (295,49KB)

Rok 2015:

PDFAneks Nr 1/2015 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Przełożenie odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień od km 6+546 do km 6+905 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa” (259,04KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych (262,19KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Przełożenie odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień od km 6+546 do km 6+905 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa” (262,31KB)

PDFAneks Nr 1/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2015 r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze” (249,52KB)

PDFAneks Nr 2/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze” (251,28KB)

PDFAneks Nr 1/2015 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. do Porozumieniaz dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin (242,94KB)

PDFAneks Nr 1/2015 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek (243,09KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w miejscowości Gracze” (259,08KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – I etap” (260,15KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin (292,50KB)

PDFPorozumienie Nr 10/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (175,03KB)

Rok 2014:

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (166,84KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na ul. Nyskiej w Chmielowicach, droga powiatowa Nr 1763 O Opole – Komprachcice, odcinek ul. Nyska w Chmielowicach, obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną i Dworcową, działka nr 589/127 km 1 obręb Chmielowice” (173,06KB)

PDFAneks Nr 1 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 listopada 2014 r. do Porozumienia z dnia 5 września 2014 r. (153,09KB)

PDFAneks Nr 1 Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2014 r. do Porozumienia z dnia 24 czerwca 2014 r. (246,00KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – etap I” (266,15KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej Nr 1519 O w miejscowości Ligota Tułowicka” (170,09KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (156,38KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – II etap” w roku 2014 (171,53KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice (162,68KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 od km 16+344 do km 28+583” w roku 2014 (174,30KB)

PDFPorozumienie Nr 8/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (179,97KB)

Rok 2013:

PDFPorozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w miejscowości Tarnów Opolski ul. Klimasa” (174,78KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych (174,00KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice” (185,16KB)

PDFPorozumienie Nr 2/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (253,38KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków, Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu do oczyszczalni w Antoniowie – "Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika" w części związanej z odbudową drogi powiatowej Nr 1740 O Antoniów – Szczedrzyk oraz drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w miejscowości Szczedrzyk (po ułożeniu w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej) (214,30KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – I etap ” w roku 2013 (194,17KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1763 O Opole-Komprachcice na odcinku Chmielowice-Osiny – II etap” w roku 2013 (182,11KB)

PDFPorozumienie Nr 2/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (182,94KB)

Rok 2012:

PDFAneks Nr 2 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ” (1 013,22KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1763 O Opole – Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny – I etap” (174,77KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w miejsowości Tarnów Opolski ul. Dworcowa i Klimasa" (172,42KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. wsprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych (167,45KB)

PDFAneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. do porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego (198,28KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „ Remont krawężnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Michała ” w roku 2012 (178,30KB)

PDFPorozumienie Nr 3/12 Starosty Opolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego (1,20MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie realizacji zadania pod nazwą "Budowachodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 - Osowiec - DK 45 (dz. nr 414/174 k.m. 1) w miejscowości Osowiec ul. Oleska" zawarte w dniu 18.05.2012 r. (178,37KB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O w miejscowości Ozimek ul. Kolejowa" w roku 2012 zawarte w dniu 07.05.2012 r. (171,19KB)

PDFPorozumienie Nr 2/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego (1,34MB)

PDFPorozumienie Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego (801,03KB)

PDFAneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. do porozumienia nr 1/11 z dnia 04.05.2011 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego (503,53KB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany w miejscowości Kępa VII etap ”. (174,65KB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wspólnego sfinansowania opracowania projektu budowlano – wykonawczego pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128,00 do km 0+825,00 w miejscowości Kępa” (173,79KB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia i sfinansowania opracowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 - projekt budowlano – wykonawczy”. (180,63KB)

PDFPorozumienie Nr 3/2012 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego" (247,51KB)

Rok 2011:

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przekazania zadania w zakresie prowadzenia Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze (2,52MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Droga nr 1703 O Opole – Łubniany - przebudowa drogi w miejscowości Kępa VI etap” (8,10MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XI Dożynek Powiatowych (8,10MB)

PDFPorozumienie Nr 1/11 Starosty Opolskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego (7,63MB)

PDFPorozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka chodnika przy ul. Reymonta” (8,10MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą „ Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia (DK 46) w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia” (7,49MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska ” w roku 2011 (1,42MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy w m. Chróścina” w roku 2011 zawarte w dniu 01.03. 2011 r. pomiędzy : (1,42MB)

Rok 2010:

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania publicznego pod nazwą „ Remont drogi powiatowej Nr 1330 Chudoba - Zagwiździe odcinek w miejscowości Stare Budkowice - lokalny km 0+000,00 do km 0+125,14 ” . (1,52MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O w m. Skarbiszowice” (4,79MB)

PDFPorozumienie Nr OR.117-4/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia terapii pedagogicznej dla dziecka z terenu Powiatu Oleskiego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego (2,16MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 września 2010 r. wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w miejscowości Zagwiździe ” (1,57MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia ( DK 46 ) w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia" (7,69MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej w Karłowicach, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej (1,48MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina” w roku 2010 (12,72MB)

PDFPorozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska” w roku 2010 (1,39MB)

PDFPorozumienie Nr OR.0117-1/10 Zarządu Powiatu Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia terapii pedagogicznej dla dziecka z terenu Powiatu Oleskiego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego (2,67MB)

PDFAneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Starosty Opolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego (918,10KB)

PDFPorozumienie Nr 10/2010 Starosty Opolskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (1,24MB)

Rok 2009:

PDFPorozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej w Karłowicach, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej (1,48MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków – etap II” (11,99MB)

PDFPorozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów na odc. 6+430 – 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów – Ładza na odc. 0+000 – 1+420 O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów”. (2,24MB)

PDFPorozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1751 Chrząstowice - Walidrogi odc. ulica Dworcowa w Chrząstowicach” (1,15MB)

PDFPorozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice - Prószków na odcinku Nowa Kuźnia - Prószków - etap I" (1,57MB)

PDFPorozumienie Burmistrza Ozimka; Starosty Opolskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brzeziny w Ozimku – droga powiatowa Nr 1742 Ozimek - Krasiejów - II etap” (1,09MB)

PDFPorozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Tułowice z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1513 Skarbiszowice – Tułowice w miejscowości Tułowice” (1,09MB)

PDFPorozumienie Starosty Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Ozimek a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 Grodziec - Zębowice w miejscowości Grodziec – etap III” (8,80MB)

PDFPorozumienie Starosty Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Popielów a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice – etap VI” (8,80MB)

PDFPorozumienie Starosty Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Ozimek a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek - Przywory – odcinek ul. Daniecka w Ozimku - VI etap” (4,27MB)