Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 635056 - AG.272.7.2018.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ Energia elektryczna - AG.272.7.2018.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFDANE DO FAKTUR.pdf

PDFadresy kontaktowe.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

XLSWykaz punktów poboru wraz z szacowaniem 2019.xls

DOCZałączniki nr 9 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ.doc

 

Protokół z otwarcia ofert(Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.7.2018.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.7.2018.pdf